ข่าวสดวันนี้ฃ ดุสิตโพล รัฐมนตรี ส.ว.

โพลเผยคน 83.15% ไม่เห็นด้วย 15 รัฐมนตรีลาออก เป็น ส.ว.

  วันนี้ (12 พ.ค. 2562) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสวนดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง การรับรองส.ส.แบบแบ่งเขต, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ต่ำแหน่ง ส.ว. จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,187…

Home / NEWS / โพลเผยคน 83.15% ไม่เห็นด้วย 15 รัฐมนตรีลาออก เป็น ส.ว.

 

ประเด็นน่าสนใจ

  • เชื่อรัฐมนตรีลาออกไปเป็น ส.ว. เตรียมการไว้แล้ว
  • คนไม่เห็นด้วย กกต.รีบรองรับ ส.ส.เขต ควรรอให้ครบก่อน จนทำให้ดูเหมือนไม่เป็นกลาง

วันนี้ (12 พ.ค. 2562) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสวนดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง การรับรองส.ส.แบบแบ่งเขต, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้าสู่ต่ำแหน่ง ส.ว. จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,187 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 พบว่า

ประชาชน 76.24% ไม่เห็นด้วย ที่ กกต. ประกาศรับรอง ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 349 คน จาก 350 เขต
เพราะควรประกาศให้ครบทั้ง 350 เขต มีหลายจุดที่พบข้อสงสัย ทำให้หลายฝ่ายมองว่า การทำหน้าที่ของ กกต. ไม่เป็นกลาง

23.76% เห็นด้วย เพราะเป็นผลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ อยู่ในระยะเวลาที่ ส.ส.ใหม่จะได้รายงานตัว การเมืองเดินหน้าชัดเจนมากขึ้น

เมื่อถามว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กรณี กกต.ประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
75.40% ไม่เห็นด้วย เพราะ มีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วง การคำนวณของ กกต. ไม่เป็นธรรม ควรให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน

24.60% เห็นด้วย เพราะ เมื่อมีการรับรองผล ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็ต้องมีการประกาศผล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามมาเช่นกัน เป็นไปตามขั้นตอน ฯลฯ

ส่วนคำถามที่ว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับกรณีการลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่ง สว. นั้น
ประชาชน 83.15% ไม่เห็นด้วย เพราะเหมือนเป็นการเตรียมการณ์ไว้แล้ว เป็นผู้ที่มีความใกล้ชินกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง ไม่ค่อยเหมาะสม

16.85% เห็นด้วย เพราะ เป็นสิทธิโดยชอบธรรม ทำตามกฎระเบียบ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รู้และเข้าใจปัญหาบ้านเมือง จะได้ทำงานต่อเนื่อง ฯลฯ

ขณะที่ คสช. เตรียมลาออกไปเป็น สว. นั้น
ประชาชน 85% ไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการกุมอำนาจ หรือ หวังผลใดๆ

และ 15.00% เห็นด้วย เพราะ สามารถทำได้ มีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็น ส.ว. เชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของ คสช.ชุดนี้ฯลฯ