ประชุมสภา พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประเด็นน่าสนใจ

 • วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ 66 มาตรา มีความสำคัญคือ เป็นบทส่งท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบต่อการออกเสียงประชามติ ก่อน

วันนี้ (1 ธ.ค.63) การประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยแสดงเจตจำนง การออกเสียงประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ

โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ 66 มาตรา มีความสำคัญคือ เป็นบทส่งท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบต่อการออกเสียงประชามติ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ต่อไป และพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังน่าจะเป็นทางออกในหลายๆ ปัญหาเพื่อหาข้อยุติได้

สาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ พ.ศ…(ฉบับรัฐบาล) 66 มาตรา มีดังนี้

 • กกต.มีอำนาจ-หน้าที่ จัดควบคุมการออกเสียง
 • กรณี ครม.ขอให้ออกเสียงประชามติ ต้องไม่ขัดแย้งต่อ รธน.นายกฯประกาศในราชกิจจาฯ
 • ออกเสียงทั้งโดยตรงและลับ คะแนนที่จะถือว่ายุติ ก็ต่อเมื่อมีผู้ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมาก และมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง
 • กกต. เผยแพร่เนื้อหา โดยไม่ชี้นำ จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นรอบด้าน ทั้งวิทยุ ทีวี
 • กกต.กำหนดออกเสียงประชามตินอกเขตได้
 • เปิดช่องคัดค้านการออกเสียงประชามติต่อ กกต.ได้ กรณีไม่สุจริต
 • ทำลายบัตรออกเสียง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น กรณีเป็นจนท. จำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่น -2 แสนบาท
 • ขัดขวางการออกเสียงประชามติ ก่อความวุ่นวาย โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท
 • สื่อไม่เป็นกลาง โทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท /เผยแพร่ผลสำรวจก่อนออกเสียง 7 วัน โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกเสียงในหน่วยนั้นด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

WRITER

RELATED

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาและฟื้นฟู สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สภาโหวตผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วาระแรก 269 เสียง

สภาโหวตผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วาระแรก 269 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 การลงมติมี ส.ส. จำนวนผู้ลงมติ 472 คน เห็นด้วย 269 คน ไม่เห็นด้วย 201 คน งดออกเสียง 2 คน

‘บิ๊กตู่’ ท้า ‘ทักษิณ’ ให้กลับมา หากแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ภายใน 6 เดือน

‘บิ๊กตู่’ ท้า ‘ทักษิณ’ ให้กลับมา หากแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ภายใน 6 เดือน

วานนี้ 'ทักษิณ' ได้ร่วมพูดคุยในคลับเฮ้าส์ ระบุหากได้กลับไปเป็นนายกฯ จะใช้เวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย ประชุมสภา

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก