ข่าวในพระราชสำนัก พระราชินี ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ณ ศาลหลักเมืองพัทลุง

Home / NEWS / ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

วันนี้ 28 พ.ย.63 ต่อมาเวลา 18.54น. ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ณ ศาลหลักเมืองพัทลุง

เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ๆ ไปยังบริเวณด้านล่างหน้าศาลหลักเมืองพัทลุง เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างเนืองแน่น ซึ่งพสกนิกรต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ โดยได้เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจ.พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง อย่าง จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา เป็นต้น

ซึ่งสองมือของประชาชนต่างถือธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. บางคนก็แนบพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ที่หน้าอกด้วยความสำนึกรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยเสมอมา

และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ทุกคนได้ก้มกราบแนบพระบาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริง และตลอดสองฝั่งทางราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องทั่วดินแดนด้ามขวานทอง