ขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราใหม่

คัดลอก URL แล้ว

กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย โดยบ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บเดือนละ 20 บาทต่อเดือน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องแบกรับภาระเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)

โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอยเดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ 155 บาท รวม 220 บาทต่อเดือน

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการมูลฝอยของบ้านเรือนทั่วไป จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอยที่ 130 บาทต่อเดือน ค่ากำจัดมูลฝอยที่ 98 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 228 บาทต่อเดือน ขณะที่ปัจจุบันจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 20 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ฉบับใหม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าเก็บขนมูลฝอย เดือนละ 40 บาท และค่ากำจัดมูลฝอย เดือนละ 40 บาท รวม 80 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่าย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครต่อไป

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยนั้น กทม.ได้จัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิคพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย

นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลักจัดเก็บขยะทุกวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. ถนนสายรองจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ ตลาดสดจัดเก็บทุกวัน มูลฝอยรีไซเคิล /มูลฝอยชิ้นใหญ่ จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกอาทิตย์


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

จีนเตรียมแบนนำเข้า ‘ขยะมูลฝอย’ ขั้นเด็ดขาด เริ่มปี 2021

จีนเตรียมแบนนำเข้า ‘ขยะมูลฝอย’ ขั้นเด็ดขาด เริ่มปี 2021

จีนเตรียมสั่งห้ามนำเข้าขยะมูลฝอยจากต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป รวมถึงการทิ้ง การกองสุม และการกำจัดขยะจากต่างประเทศบนดินแดนของจีนแผ่นดินใหญ่ ก็จะถูกสั่งห้ามเช่นกัน

X