ข่าวภูมิภาค บ้านป่าตาล หุ่นฟางสัตว์ในตำนาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่

แลนด์มาร์คแห่งใหม่!! หุ่นฟางสัตว์ในตำนานกลางทุ่งข้าวเขียวขจี

แลนด์มาร์คแห่งใหม่!! ประติมากรรมหุ่นฟางสัตว์ในตำนานกลางทุ่งข้าวเขียวขจี วันนี้ (13 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานว่า นักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวชมและถ่ายรูปประติมากรรมหุ่นฟางพญาลวง พญาช้างคีรีเมขล์ และ พญาค่าง สัตว์ในตำนาน กลางทุ่งนาและต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีบนเนื้อที่ 7…

Home / NEWS / แลนด์มาร์คแห่งใหม่!! หุ่นฟางสัตว์ในตำนานกลางทุ่งข้าวเขียวขจี

แลนด์มาร์คแห่งใหม่!! ประติมากรรมหุ่นฟางสัตว์ในตำนานกลางทุ่งข้าวเขียวขจี

วันนี้ (13 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานว่า นักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวชมและถ่ายรูปประติมากรรมหุ่นฟางพญาลวง พญาช้างคีรีเมขล์ และ พญาค่าง สัตว์ในตำนาน กลางทุ่งนาและต้นข้าวที่กำลังเขียวขจีบนเนื้อที่ 7 ไร่ ที่บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยประติมากรรมหุ่นฟางชุดนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยองระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งมีหลักสูตรทัศนศิลป์

นอกจากนี้ยังมีขัวแตะคนยอง หรือ สะพานไม้ไผ่ ความยาว 250 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตและเป็นการนำความเป็นล้านนามาผสมผสานเข้ากับแนวคิดการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน

บรรยากาศนาข้าวที่เขียวขจีและความสวยงามแปลกตาของประติมากรรมหุ่นฟาง ทำให้เป็นที่ชื่นชอบและมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปชมกันมากขึ้น กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวลถ่ายภาพของจังหวัดเชียงใหม่