ตะรุเตา อาดังราวี

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่ 16 พ.ค.-14 ต.ค.

  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม 2562 นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม 2562 เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูมรสุม มีคลื่นลมแรง ส่วนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 51 เกาะ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่มีขนาดใหญ่ 7 เกาะด้วยกัน คือ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี โดยจัดแบ่งออกเป็นหมู่เกาะใหญ่ๆ ได้ 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี หากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล ในห้วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนันทนาการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทรศัพท์ 0 7478 3485

Home / NEWS / อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่ 16 พ.ค.-14 ต.ค.

 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม 2562

นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดปิดหมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม 2562 เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูมรสุม มีคลื่นลมแรง

ส่วนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 51 เกาะ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่มีขนาดใหญ่ 7 เกาะด้วยกัน คือ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี โดยจัดแบ่งออกเป็นหมู่เกาะใหญ่ๆ ได้ 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี

หากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูล ในห้วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนันทนาการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทรศัพท์ 0 7478 3485

X