จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคคนใหม่

‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ขึ้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต พรรคประชาธิปัตย์ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ มาแทนนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ ซึ่งการประชุมในวันนี้นั้น มีองค์ประชุมรวมทั้งหมดของพรรคประชาธิปัตย์ 307…

Home / NEWS / ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ขึ้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต พรรคประชาธิปัตย์ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ มาแทนนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ ซึ่งการประชุมในวันนี้นั้น มีองค์ประชุมรวมทั้งหมดของพรรคประชาธิปัตย์ 307 คน เดินทางมาเข้าร่วม และลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคฯ 275 คน

โดยผู้ลงสมัครหัวหน้าพรรค มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้หมายเลข 1 / นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้หมายเลข 2 / นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้หมายเลข 3 และ นายกรณ์ จาติกวณิช ได้หมายเลข 4 ทั้งนี้ ผลการนับคะแนน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรคหน้าพรรค ได้รับคะแนนสูงสุด ทำให้ได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่

ผลการนับคะแนน

โดยผลการนับคะแนนจากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 291 คน ประกอบด้วย  ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 52 คน และองก์ประชุมอื่นอีก 239 คน โดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ 10 คะแนน หรือคิดเป็น 3.6965% , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เบอร์ 2 ได้ 160 คะแนน หรือคิดเป็น 50.5995% ส่วนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 102 คะแนน (37.2160% ) และสุดท้าย นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 19 คะแนน ( 8.4881% )

วิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

โดยก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 2 ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า หากตนได้เป็นหัวหน้าพรรค มองว่าประชาธิปัตย์ถึงเวลาต้องเปลี่ยน เป็นการเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ เปลี่ยนสิ่งที่สมควรจะเปลี่ยน อุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องไม่เปลี่ยน อุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องไม่เปลี่ยน หัวหน้าพรรคไม่มีสิทธิ์อยู่นอกเหนืออุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตที่เรายึดมั่น

การเมืองคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนและมองไปข้างหน้า นอกจากนี้ ยังต้องเปลี่ยนโดยนำระบบบริหารจัดการ ต้องนำ Big Data – AI เข้ามาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

หมดยุคซุปเปอร์แมน ยุคต่อไปต้องเป็นยุคของ Avengers

ซุปเปอร์ฮีโร่ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมมือจับมือกันเป็นทีม เพื่อนำพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า คุณกรณ์ คุณอภิรักษ์ คุณพีระพันธุ์ บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ของทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ในอนาคต

ประชาธิปัตย์ต้องมีความเป็นเอกภาพ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อนำไปสู่ยุคที่ดีขึ้นในอนาคต ขอยืนยันว่า การให้โอกาสตัวเองในวันนี้คือการให้โอกาสประชาธิปัตย์ ผมพร้อมที่จะจับมือร่วมแรงร่วมใจกับทุกคนที่ทุ่มเท เพื่อนำพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่ที่หนึ่งในหัวใจของประชาชน

X