PM 2.5 ฝุ่น ฝุ่น PM 2.5

เช้านี้กรุงเทพฯ ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ เผย ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการและ จ.หนองคาย

Home / NEWS / เช้านี้กรุงเทพฯ ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 พื้นที่

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมควบคุมมลพิษ เผย ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการและ จ.หนองคาย
  • ในกรุงเทพฯ พบเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ คือ เขตเขตทวีวัฒนา / เขตหนองแขม / เขตบางขุนเทียน
  • โดยพื้นที่ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ​อากาศ​ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ เวลา 7.00 น.​ สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการและ จ.หนองคาย

โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พบ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 21-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ซึ่งพบว่าเกินเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชน แล้ว จำนวน 3 พื้นที่ คือ 1. เขตเขตทวีวัฒนา บริเวณทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 60 มคก./ลบ.ม., 2. เขตหนองแขม สามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 60 มคก./ลบ.ม. และ 3. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้​ 10 – 35 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้​ 11 – 55 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้ 24 – 38 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้​ 16 – 48 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้​ ตรวจวัดได้ 4 – 26 มคก./ลบ.ม.