ประชุมสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ

Home / NEWS / [ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ
  • จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 7ญัตติ
  • ด้าน ‘ชวน’ เผยหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ไอลอว์ ถูกตีตกไป ไม่สามารถเสนอเข้ามาในสมัยประชุมนี้ได้

วันนี้ (18 พ.ย.63) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ เริ่มประชุมในเวลา 09.30 น. หลังเมื่อวานนี้ ประธานสั่งพักการประชุม ในเวลา 00:09 น. โดยวันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 7ญัตติ

สำหรับการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ไอลอว์ สมาชิกได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เหมือนกับรัฐธรรมนูญการปกครองของคณะรัฐประหาร ที่มีการให้จัดทำกฎหมายและร่างกฎหมายใหม่ไปในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ที่ได้รับการประกาศใช้โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกระทำไม่ได้

นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการจาบจ้วงสถาบันบ่อยครั้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสถาบันจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ จึงสงสัยว่า การไม่กำหนดห้ามแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 มีเจตนาอย่างไร

X