กระท่อม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

เตรียมปลดล็อกกระท่อม / นำร่อง 135 หมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. เสนอปลดล็อกกระท่อม ให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมายใน 135 ชุมชนนำร่อง

Home / NEWS / เตรียมปลดล็อกกระท่อม / นำร่อง 135 หมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ป.ป.ส. เสนอปลดล็อกกระท่อม ให้ใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมายใน 135 ชุมชนนำร่อง
  • โดยจะต้องมีการลงทะเบียนกับทาง ป.ป.ส. ก่อน เสียก่อน
  • ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ก่อนปลดล็อก

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้เสนอพิจารณาให้มีเปิดพื้นที่นำร่อง จำนวน 135 ชุมชน/หมู่บ้าน ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถให้มีการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2562 ซึ่งในการประชุมได้เห็นชอบให้มีการเตรียมพื้นที่นำร่องดังกล่าว

สำหรับขั้นตอนถัดไปคือ การเสนอบรรจุวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จาก พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2562 และรอผลการพิจารณาร่าง พรบ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

ซึ่งในการปลดล็อกดังกล่าว จะกำหนดให้มีการเสพได้ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในการใช้งานตามปรกติ โดยผู้เสพ จะต้องมาลงทะเบียนกับสำนักงาน ป.ป.ส. ก่อน ทั้งนี้ ร่างข้อกำหนดต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติของทางกระทรวงสาธารณสุข