พระบรมฉายาลักษณ์คู่ ในหลวง ราชินี

‘ในหลวง ร. 10’ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่ ‘พระราชินี’ สง่างามสมพระเกียรติ

คัดลอก URL แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี โดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ ผ่านทาง Google Drive ที่ https://bit.ly/2LN35Vl


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X