กองทัพบก พลทหาร อาหารพลทหาร

กองทัพจัดเต็ม!! ชุดอาหารถาดหลุม ต้อนรับพลทหารใหม่

เพจ หน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ. ได้โพสต์ภาพอาหารในแต่ละวันของพลทหาร

Home / NEWS / กองทัพจัดเต็ม!! ชุดอาหารถาดหลุม ต้อนรับพลทหารใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • เพจ หน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ. ได้โพสต์ภาพอาหารในแต่ละวันของพลทหาร
  • ในแต่ละวันพลทหารที่อยู่ประจำหน่วย จะถูกหักค่าประกอบเลี้ยง (ค่าข้าว+ค่าอาหาร ฯลฯ) วันละ 65 บาท/คน/วัน

การเสียชีวิตของพลทหาร 3 นาย และการเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพ รวมถึงยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ถือได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางกองทัพมีความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหาร โดยมีการพลิกโฉมอาหารจัดเลี้ยง แบบจัดเต็มในแต่ละมื้อ ด้วยเซทอาหารถาดหลุม มีทั้งเซทอาหารไทยข้าวสวยพูนๆ พร้อมกับข้าว 2 อย่าง อาหารอีสาน และอาหารตะวันตกยอดนิยมอย่างสเต็กและสปาเกตตี้ เสริมด้วยอาหารพิเศษหมุนเวียนกันไป ต้อนรับพลทหารผลัดใหม่

เรื่องราวดังกล่าว ได้รับการเผยแพร่ผ่านเพจ “หน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ.” ได้โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า “ก่อนที่จะได้พบกับน้องๆทหารกองประจำการผลัด 2/63 นั้น ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ. มีเมนูอาหารตัวอย่าง ที่ทหารกองประจำการผลัด 2/63 ได้รับประทานในแต่ละวัน รวมถึงอาหารพิเศษที่ได้จัดหาให้ น้องๆ ทหารกองประจำการได้รับประทาน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแต่ละวันพลทหารที่อยู่ประจำหน่วย จะถูกหักค่าประกอบเลี้ยง (ค่าข้าว+ค่าอาหาร ฯลฯ) วันละ 65 บาท/คน/วัน ส่วนเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงนั้น ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า ทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนด แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท นอกจากนั้น ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงแยกต่างหากอีกวันละ 96 บาทด้วย

ข้อมูล : Mono29 / ภาพ : หน่วยฝึกทหารใหม่ ปตอ.2 พัน.1 รอ.

X