ดาวเคียงเดือน ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์

22-23 พ.ค. นี้ ชวนชม “ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” 22-23 พ.ค. นี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” คืน 22…

Home / NEWS / 22-23 พ.ค. นี้ ชวนชม “ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” 22-23 พ.ค. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” คืน 22 พฤษภาคมถึงรุ่งเช้า 23 พฤษภาคม 2562 “ดาวเสาร์ปรากฏเคียงดวงจันทร์”

ห่างประมาณ 2.8 องศาสังเกตได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลาประมาณ 22:20 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และจะค่อยๆ เข้าใกล้กันมากขึ้นในช่วงรุ่งเช้า หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 นิ้วมีกำลังขยาย 50 เท่าขึ้นไปช่วยสังเกตการณ์จะมองเห็นวงแหวนดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน ผู้สนใจสามารถชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าดังกล่าวได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ