ช้อปหนังสือช่วยชาติ ภาษี มาตรการภาษี ลดหย่อนภาษี

รัฐบาลออกมาตรการภาษี ‘ช้อปหนังสือช่วยชาติ’

คัดลอก URL แล้ว

วิษณุฯ เผย รัฐบาลออกมาตรการภาษี ‘ช้อปหนังสือช่วยชาติ’ ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้แถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน “ช้อปหนังสือช่วยชาติ” โดยเปิดเผยว่า

รัฐบาลเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ แม้ว่าจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 พบว่าคนไทยจะใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นจาก 66 นาทีต่อวันในปี 2558 เป็น 80 นาทีต่อวันแล้วก็ตาม แต่ยังไม่อาจเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

อีกทั้งเห็นว่าการใช้มาตรการภาษีเพื่อซื้อหนังสือจะสามารถสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของวงการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดรวมทั้งที่อยู่ในรูปแบบของ E-book

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านในครั้งที่ 2 นี้ อยู่ภายใต้มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ของกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น โดยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านนี้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

สามารถนำค่าหนังสือและค่าบริการ e-book ทุกประเภทตามที่จ่ายจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31ธันวาคม 2562 โดยลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือในครั้งนี้ หากคิดรวมกับรายจ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 (ช่วงมาตรการแรก) รวมแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ สมาคมจัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมีแนวทางการส่งเสริมการตลาด โดยจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เทศกาลให้หนังสือเป็นของขวัญ Book for gift และผู้ประกอบการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้เตรียมแคมเปญส่งเสริมการขาย รองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ เช่น

ร้านนายอินทร์ เตรียมจัด Roadshow ตามศูนย์การค้าต่างๆ ในเคมเปญมาตรการ “อ่านสร้างชีวิต พิชิตเป้าหมาย” จัดหนังสือชุดพิเศษ กลุ่ม How To Self Help วรรณกรรม และหนังสือธรรมะ ในราคา 2,000 บาท และ 5,000 บาท พร้อมจัดโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2

โดยอำนวยความสะดวกเป็นช่องทางในการนําส่งหนังสือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านทาง อัมรินทร์ ทีวี และสื่อต่างๆในเครือฯ

บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ พร้อมจัด Roadshow ตามศูนย์การค้าฯ จัดโครงการ เพื่อน SE-ED มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น “มีน้อย อ่านมาก” และกิจกรรม “ครูฝรั่งเล่านิทาน” กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน และ workshop นักอ่าน
ส่วน ร้าน Candide Books & Café จัดรายการส่งเสริม

เช่น ซื้อหนังสือครบ 2,000 บาท แถมกระเป๋าผ้า ร้าน B2S จะประสานห้างสรรพสินค้าต่างๆ จัดงานมินิบุ๊คแฟร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้สำนักพิมพ์ขนาดเล็กมีช่องทางจัดจำหน่ายได้พบผู้อ่านโดยตรง และศูนย์หนังสือจุฬา

ให้พื้นที่กับสำนักพิมพ์ต่างๆ สามารถจำหน่ายหนังสือในศูนย์หนังสือของจุฬาได้ ด้านผู้ประกอบการด้าน E-BOOK จัดโปรโมชัน ซื้อครบยอดที่กำหนดสามารถอ่านหนังสือแบบบุฟเฟต์ฟรี ภายใน 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ยังเตรียมจัดกิจกรรมเสวนา รวมถึง Clip VDO เผยแพร่โดยเชิญ Idol / Influencer ที่ประสบความสําเร็จจากการอ่านประจำทุกเดือน ในระหว่าง มิ.ย. – ธ.ค. 62 นี้ด้วย

โดยรัฐบาลคาดว่าหลังจากมีมาตรการดังกล่าว จะส่งผลในทางบวกต่อกำลังซื้อของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับบุตรหลาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษี

ในการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้จากการอ่านจนเกิดพฤติกรรมรักการอ่าน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book ที่จะมีรายได้เพิ่มจากการผลิตและจำหน่ายหนังสือหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

Bentley ชวนร่วม ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมารับบริการ – ซื้อสินค้า

Bentley ชวนร่วม ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อมารับบริการ – ซื้อสินค้า

เบนท์ลีย์ แบงค็อก ชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อมารับบริการมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือซื้อสินค้าชุดแต่งรถยนต์ และเบนท์ลีย์ คอลเลกชั่น จาก เอเอเอสฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงการคลัง ขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี

กระทรวงการคลัง ขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. นำเงินบริจาคสถาบันวัคซีนฯ ลดหย่อนภาษีได้

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. นำเงินบริจาคสถาบันวัคซีนฯ ลดหย่อนภาษีได้

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ นำเงินบริจาคสถาบันวัคซีนฯ สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด

เปิดมาตรการใหม่ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้

เปิดมาตรการใหม่ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีได้

ศบศ. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เป็นการลดหย่อนภาษี

กรมสรรพกร ยันไม่นำข้อมูล เราไม่ทิ้งกัน มาตรวจสอบภาษี

กรมสรรพกร ยันไม่นำข้อมูล เราไม่ทิ้งกัน มาตรวจสอบภาษี

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีกระแสข่าวออกมาว่า กรมสรรพากรจะนำข้อมูล ของผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ทางนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมสรรพากร ไม่มีมาตรการนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ผ่าน…

มงคลกิตติ์ เสนอเปิดบ่อนคาสิโน ทั้งบ่อนจริง บ่อนออนไลน์ – เก็บภาษีพริตตี้

มงคลกิตติ์ เสนอเปิดบ่อนคาสิโน ทั้งบ่อนจริง บ่อนออนไลน์ – เก็บภาษีพริตตี้

ดาวรุ่งในสภาที่สร้างสีสันในการอภิปรายงบประมาณมีหลายคน แต่หนึ่งในนั้นมี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีพริตตี้หรือเด็กเอน และเปิดบ่อนเสรี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หาแนวทางหารายได้เข้าประเทศ…

ความเค็มเพื่อถนอมอาหาร! อย่างปลาร้า ปลาเค็ม ไม่โดนภาษีความเค็ม

ความเค็มเพื่อถนอมอาหาร! อย่างปลาร้า ปลาเค็ม ไม่โดนภาษีความเค็ม

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีความเค็ม ว่า การเก็บภาษีความเค็มจะเก็บจากโซเดียมเฉพาะที่ใช้เพิ่มรสชาติอาหารเท่านั้น แต่ร้านค้า หรือธุรกิจชุมชนที่ใช้ความเค็มเพื่อถนอมอาหาร เช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม…

‘สรรพากร’ แจงอีกครั้ง ‘ภาษีแบบใหม่’ เผยแพร่ในโซเชียลฯ เป็นแค่ข้อเสนอ ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2562

‘สรรพากร’ แจงอีกครั้ง ‘ภาษีแบบใหม่’ เผยแพร่ในโซเชียลฯ เป็นแค่ข้อเสนอ ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2562

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ข้อความตามที่เผยแพร่ดังกล่าว เป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรที่ได้มีการนำเสนอในการจัดสัมมนา เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยต่อมาทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวให้กรมสรรพากรเพื่อพิจารณา…

ศุลกากรเข้มจ่อตรวจกระเป๋าทุกใบ สกัดหิ้วสินค้าแบรนด์เนม

ศุลกากรเข้มจ่อตรวจกระเป๋าทุกใบ สกัดหิ้วสินค้าแบรนด์เนม

ศุลกากรเข้มเตรียมตรวจกระเป๋าทุกใบ สกัดหิ้วสินค้าแบรนด์เนม พร้อมวางแผนนำเอไอตรวจสอบภาษีแทนการใช้ดุลพินิจของพนักงาน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คร่อมสายพานลำเลียงกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้จัดหาและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คร่อมสายสะพานลำเลียงกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้ง 23 สายพานแล้ว เพื่อนำไปใช้ตรวจสแกนสิ่งของผิดกฎหมายในกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาใต้ท้องเครื่องบิน ซึ่งจะตรวจได้ทั้งสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า รองเท้า…

X