ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิชาประวัติศาสตร์

รมว.ศึกษาฯ เล็งปรับเนื้อหา ‘วิชาประวัติศาสตร์’

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สพฐ. รวบรวมข้อมูลมาจัดทำหลักสูตร และจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เช่น “ประวัติศาสตร์”

Home / NEWS / รมว.ศึกษาฯ เล็งปรับเนื้อหา ‘วิชาประวัติศาสตร์’

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สพฐ. รวบรวมข้อมูลมาจัดทำหลักสูตร และจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เช่น “ประวัติศาสตร์”
  • ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย
  • ระบุปัจจุบันเด็กยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนนักเรียนจะรับหรือไม่รับ ถือเป็นสิทธิของนักเรียน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ไปคิดแนวทางต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลมาจัดทำหลักสูตร และจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เช่น “ประวัติศาสตร์” ว่า

“เด็กคงไม่อยากจำอย่างเดียวว่าปีไหนเกิดอะไรขึ้น แต่อยากเข้าใจถึงความสำคัญ ที่มาที่ไป และผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นได้ส่งผลกระทบอะไรในทางบวกและลบกับประเทศบ้าง ต้องนำเอาความจริงมาขยายผล และทำความเข้าใจกับอดีตของเราเอง การที่รู้คุณแผ่นดิน มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคม เรื่องเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก”

โดยมอบหมายให้คณะทำงานไปศึกษารูปแบบการเรียนการสอน โดยจะแยกศาสตร์ในเรื่องของวิชาต่าง ๆ ควรนำเสนอในรูปแบบไหน และมาตรฐานควรเป็นอย่างไร ซึ่งต้องให้ทีมงานตกผลึกก่อน เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย

ส่วนประวัติศาสตร์ที่เราพูดถึง ก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจน หากอยากให้เด็กซึมซับเรื่องประวัติศาสตร์ ต้องยอมรับว่ามีบางเรื่องอาจไม่ได้รับความสนใจ เช่น โครงการตามพระราชดำริฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควรจะอยู่ในหลักสูตรประวัติศาสตร์

ตนคิดว่าปัจจุบันเด็กยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เราต้องทำให้เด็กได้รับข้อมูลครบทุกด้าน ส่วนนักเรียนจะรับหรือไม่รับ ถือเป็นสิทธิของนักเรียน แต่กระทรวงขอโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน

X