เกษตรกรไทยไอเดียเจ๋ง ทำไส้เดือนแอฟริกันเอคอร์เดอร์ ทำเงินมหาศาล!!

คัดลอก URL แล้ว

พะเยา..สุดยอดไอเดีย!!.เกษตรกรไทยหัวคิดดีทำไส้เดือนแอฟริกันเอคอร์เดอร์เปลี่ยนเป็นเงินมหาศาล!!

วันที่ 23 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 2 3 และ 4 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาต้องร่วมมือกันเข้าดูแลการเลี้ยงไส้เดือนของกลุ่ม หลังจาก ที่เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันทำการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน ในการออกจำหน่าย และเพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้การทำเกษตรแบบปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตร

 

โดยนาย พงษ์ศิริ ทองวรรณ ประธานกลุ่ม ระบุว่า หลังจากที่ทางกลุ่มได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลจึงได้หารือกันในการที่จะรวมกลุ่มเพื่อทำการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งตนเองทำมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว หลังจากที่ชาวบ้านมีความสนใจ จึงทำการที่จะรวมกลุ่มกันทำการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ยโดยเริ่มต้นหาพันธ์ไส้เดือน
ซึ่งไส้เดือนพันธุ์ดังกล่าวคือพันธ์แอฟริกันเอคอร์เดอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กินเก่งและแพร่พันธุ์ได้เร็ว โดยเริ่มต้นในการเลี้ยงมีการเลี้ยงจำนวน 500 ถาดซึ่งจะสามารถผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนได้ถาดละ 5 กิโลกรัม โดยในรอบหนึ่งเดือนจะสามารถผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนได้ประมาณ 2.5 ตัน และจัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาทซึ่งการ รวมกลุ่มดังกล่าวก็เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยนอกจากนั้นในราคาดังกล่าวเกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงได้


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X