ข่าวสดวันนี้ ประชุมสภา วุฒิสภา

ประมวลภาพรัฐพิธีเปิดประชุมสภา- พิธีเลือกประธานวุฒิสภา

รวมภาพบรรยาการของเหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  งานรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกของสภา ปี 2562 ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อเวลา 15.00 น. วานนี้ (24 พ.ค. 2562 )…

Home / NEWS / ประมวลภาพรัฐพิธีเปิดประชุมสภา- พิธีเลือกประธานวุฒิสภา

รวมภาพบรรยาการของเหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  งานรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกของสภา ปี 2562 ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อเวลา 15.00 น. วานนี้ (24 พ.ค. 2562 ) จากนั้นหลังเสร็จพิธีได้มีการประชุมเลือกประธานวุฒิสภาขึ้นที่ หอประชุม ทีโอที ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดยจากผลกรลงคะแนนเสียงปรากฏว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีตประธาน สนช. ได้ทำหน้าที่เป็นเป็นประธานวุฒิสภา แบบไร้คู่แข่งขัน หลังทำหน้าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในรัฐบาล คสช.เป็นเวลา 5 ปี

โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นผู้เสนอชื่อนายพรเพชร ให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นแข่ง ตามข้อบังคับการประชุม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาไปโดยปริยาย

ส่วนตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นผู้เสนอชื่อแบบไร้คู่แข่งเช่นกัน

ขณะที่ทิศทางการทำงานของวุฒิสภาภายใต้การนำของนายพรเพชร คือ การทำให้วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ที่กำหนด 5 ปีแรก ในการทำงานด้านการปฏิรูป ซึ่งตนพร้อมทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ลุล่วง รวมถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ