ชุมนุม

เครือข่ายดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ปักหลักชุมนุมยาว

เครือข่ายดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ยังปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวง​เกษตร​ฯ ต่อ วันนี้ ( 26 ม.ค. 62 ) ที่ บริเวณด้านหน้า กระทรวง​เกษตร​และสหกรณ์ กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการน้ำของกรมชลประทาน ปักหลักชุมนุมนอนค้างตั้งแต่เมื่อวาน (25…

Home / NEWS / เครือข่ายดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ปักหลักชุมนุมยาว

เครือข่ายดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ยังปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวง​เกษตร​ฯ ต่อ

วันนี้ ( 26 ม.ค. 62 ) ที่ บริเวณด้านหน้า กระทรวง​เกษตร​และสหกรณ์ กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการน้ำของกรมชลประทาน ปักหลักชุมนุมนอนค้างตั้งแต่เมื่อวาน (25 ม.ค. ) โดยโครงการดังกล่าวมีทั้งสิ้น 4 โครงการ 1.เขื่อนวังหีบ 2.อ่างเก็บน้ำคลอง​สังข์ 3.​โครงการผันน้ำบรรเทาอุทกภัย จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​และ​ 4.โครงการประตูกั้นน้ำปากประ จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ เครือข่ายดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ได้ประกาศ แถลงการณ์ เป็นฉบับที่ ๒ มีดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกหนังสือชี้แจง กรณีที่เครือข่ายปกป้องดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ขอให้ยุติโครงการ

ทั้ง ๔ อันประกอบด้วย โครงการเขื่อนคลองสังข์ โครงการเขื่อนวังหีบ โครงการคลองผันน้ำเมืองนคร โครงการประตูกั้นน้ำปากประตามคำชี้แจงของรัฐมนตรีนั้นเจตนาเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่การทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และเป็นไปในท่วงทำนองว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ

ขอเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เลิกมองประชาชนว่าคนโง่ได้แล้ว ทั้ง๔โครงการที่เครือข่ายขอให้ยุติโครงการไม่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการแต่มันคือการสร้างเป้าหมายลวงขึ้นมาเพื่อการผลาญงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการโกงกินคอรัปชั่นดังที่ปรากฎโครงการของกรมชลประทานในลักษณะนี้ทั่วแผ่นดิน

เพื่อมิให้รัฐมนตรีหลอกลวงประชาชนเป็นรอบที่สอง เครือข่ายปกป้องดินน้ำป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง ขอทำความเข้าใจต่อสาธารณะว่า รัฐมนตรีคนนี้สนับสนุนการสร้างเป้าหมายลวงเพื่อนำไปสู่การผลาญงบประมาณแผ่นดินอย่างไร

๑.โครงการสร้างเขื่อนวังหีบ เป้าหมายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแต่คลองวังหีบไม่ได้ผ่านเมืองทุ่งสงแต่อย่างใด

๒.โครงการเขื่อนคลองสังข์ เป้าหมายเพื่อป้องกันน้ำท่วมอำเภอทุ่งใหญ่ โดยสาเหตุของน้ำท่วมนั้นมิได้เกิดขึ้นจากน้ำคลองแต่อย่างใด

๓.โครงการผันน้ำเมืองนคร เป้าหมายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองนครโดยสาเหตุของน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น แต่ใช้เงินหมื่นล้านขุดคลองโดยมิได้แก้ปัญหาจากสาเหตุที่เกิดขึ้น

๔.โครงการประตูกั้นน้ำปากประ เป้าหมายเพื่อกั้นน้ำเค็มแต่น้ำเค็มไม่มีอยู่จริง

เป้าหมายลวงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการนั้น จะก่อปัญหาอื่นตามมาและปัญหาเหล่านั้น จะเป็นที่มาของการสร้างโครงการอื่นตามมาอีกเรื่อยๆ เป็นการสร้างปัญหาเผื่อผลาญงบประมาณแผ่นดิน ขอให้รัฐมนตรีรับรู้ไว้ว่า ประชาชนปัจจุบันนี้ล้วนตื่นรู้และอย่ามาให้ข่าวในเชิงดูถูกประชาชนอีก น้ำ ป่า ลำคลอง ของประเทศนี้จะหายนะก็เพราะวิธีคิดของข้าราชการแบบรัฐมนตรีคนนี้

ตามคำชี้แจงของนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบความจริงว่า น้ำและป่าจะถูกกระทำย่ำยีอีกมากมายในประเทศนี้ ด้วยวิธีการที่คิดว่าตัวเองฉลาด ด้วยวิธีคิดที่มั่นใจในอำนาจ และเป็นการชัดเจนว่าน้ำจะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรทั้งหลายกำลังเดินสู่ก้นหอยแห่งความตาย

มาถึงเวลานี้เราจะพบว่าคณะรัฐประหารนั้นเข้ามาเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ แทบทุกประเด็นโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มทุน

เครือข่ายปกป้องดินน้ำป่านครศรีธรรมราช-พัทลุง ขอประกาศว่า ทรัพยากร ดินน้ำป่าของประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่คนถืออำนาจรัฐจะมาออกแบบกฎหมายเพื่อกุมสภาพการจัดการน้ำเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มทุน และขอยืนยันข้อเสนอเดิมว่าให้ยกเลิกโครงการทั้ง ๔

และให้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ใหม่ที่ตรงจุด มิใช่ว่า เขื่อนเป็นคำตอบทุกอย่างของปัญหาขอให้เลิกผลาญงบประมาณแผ่นดิน หยุดโกงกินจากโครงการชลประทาน เครือข่ายปกป้องดินนำ้ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ในสัปดาห์หน้า แต่ไม่ขอเปิดเผยรายระเอียด เบื้องต้นจะยังปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวง​เกษตร​ฯ ต่อไป และไม่ขอเจรจากับทางกรมชลประทาน​หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​อีก

X