ข่าวสดวันนี้ ประชุมสภา พรรคอนาคตใหม่ รองประธานสภา เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

7 พรรคการเมือง จะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

7 พรรคการเมือง ที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 7 พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่…

Home / NEWS / 7 พรรคการเมือง จะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

7 พรรคการเมือง ที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

7 พรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชน

วันที่ 25 พ.ค.2562  ทางพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความลงในแฟนเพจ พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party ระบุว่า

7 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้มีความเห็นจะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” จากพรรคอนาคตใหม่ เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และหากได้รับเลือก จะเป็นรองประธานสภาผู้หญิงคนแรกในประวัติศาตร์การเมืองไทย โดยก่อนหน้านี้เคยมีรองประธานสภาคนที่ 2 เป็นผู้หญิงมาแล้ว

โดยทางด้าน 7 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะเสนอ “เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” จากพรรคอนาคตใหม่ เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เป็นกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ หากได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่ 1 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นผู้หญิงคนที่ 2 ที่ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

โดย เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เป็นคนเชียงใหม่แต่กำเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลังจากนั้น เธอก็ได้เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กระทั่งเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อ พ.ศ.2540 เธอจึงย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนจะมาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

จนถึงปัจจุบัน เยาวลักษณ์มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับชุมชนจำนวนมาก อาทิ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการลงพื้นที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือมากว่า 15 ปี

เยาวลักษณ์ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรค และยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

X