ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง ไฟไหม้

คืบหน้าไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ บนเรือบรรทุกสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้ากรณีตู้คอนเทนเนอร์เกิดเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกสินค้าที่จอดเทียบท่า A2 ท่าเรือแหลมฉบัง เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด…

Home / NEWS / คืบหน้าไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ บนเรือบรรทุกสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้ากรณีตู้คอนเทนเนอร์เกิดเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกสินค้าที่จอดเทียบท่า A2 ท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2) ท่าเรือแหลมฉบัง โดยระบุว่าได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) โดยรถดับเพลิงของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมหน่วยงานสนับสนุนได้เข้าควบคุมเพลิงจนสงบแล้ว

ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง สายเรือ KMTC และบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

ในการนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดเตรียมบูม หากเกิดกรณีที่มีน้ำมันหกลงทะเล ส่วนเรื่องของพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น ได้มีการกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานจากกองพิสูจน์หลักฐานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อพิสูจน์ สืบทราบ หาสาเหตุ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ลงพื้นที่ เพื่อแจกหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และท่าเรือแหลมฉบัง ยังได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย

โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ “ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง” เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งท่าเรือแหลมฉบัง ในการดำเนินการต่อไป โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง ในช่วงเมื่อวานนี้(25 พฤษภาคม 2562) จนถึงเวลา 18.00 น. และในวันนี้ (26 พฤษภาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.– 16.00 น.

อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่า ได้สั่งห้ามระบายน้ำปนเปื้อนออกจากเรือลงสู่ทะเล โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และในการนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้มีการวางบูมรอบ ๆ ตัวเรือ เพื่อป้องกันกรณีที่อาจเกิดน้ำมันหกลงทะเลอีกด้วย

X