กองทัพไทย ยกย่องพลเอกเปรม เป็นบุคคลต้นแบบ

กองทัพไทย ร่วมแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่า ความสูญเสียครั้งสำคัญนี้ นับเป็นการสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของประเทศไทย และกองทัพไทย ซึ่งพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด…

Home / NEWS / กองทัพไทย ยกย่องพลเอกเปรม เป็นบุคคลต้นแบบ

กองทัพไทย ร่วมแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่า ความสูญเสียครั้งสำคัญนี้ นับเป็นการสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของประเทศไทย และกองทัพไทย ซึ่งพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และกำลังพลของกองทัพไทยทุกนาย ขอร่วมแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ นับบุคคลที่ควรแก่การเคารพ ยกย่อง สรรเสริญ จากคุณงามความดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรมและความมีคุณธรรม ท่านได้สร้างคุณูปการที่น่าจดจำให้แก่ประเทศชาติอย่างมาก

สำหรับกองทัพไทย ท่านถือเป็นบุคคลต้นแบบ ที่กำลังพลของกองทัพไทยทุกนายให้ความเคารพ ยกย่อง และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอมา จากวันนี้ ประวัติและผลงานของท่านจะเป็นแบบอย่างให้กำลังพลทุกนายของกองทัพไทยได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

X