[สด] ประชุมสภา – 27 ต.ค.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
 • วานนี้จบการประชุมสภาพไปเมื่อเวลาราว 20.30 น.
 • ภาพรวมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมสภา 27 ต.ค.

 • สาทิตย์ วงศ์หนองเตย – รัฐบาลควรคิดอย่างจริงจัง การลดการผูกขาด ความยุติธรรมก็สำคัญ, การปฏิรูปต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังด้วยเหตุผล แม้ว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลา แต่ต้องคิดอย่างจริงจัง เพราะมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นเท็จ ปะปนกันอยู่ เพื่อให้สถาบันสืบทอดต่อไปกับประเทศไทยต่อไปได้ด้วยความเข้าใจ
  .
 • สงวน พงษ์มณี – นอกสภา ใครกล้าสุดๆ ก็ได้รับการยอมรับ ในสภาใครที่กลัวสุด ๆ ทำตามผู้บังคับบัญชาสุด ๆ ก็ได้ก้าวหน้า ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากปี 2519 เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งขณะนี้นอกสภาไปไกลแล้ว ปัญหามากเหลือเกิน
  .
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิสกุล – ความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงได้ จึงจะเป็นแนวทางที่เราช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาได้
  .
 • สายัณห์ ยุติธรรม – สถาบันกษัตริย์ผูกพันกับประเทศไทยมายาวนาน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับขบวนเสด็จจึงไม่บังควร
  .
 • ปดิพันธ์ สันติภาดา – ประเด็นการปฏิรูปสถาบันฯ กลายเป็นคำถามในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นนำไปสู่การท้าทาย-ต่อสู้ในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราทำร้ายคนที่เรารักในคราวเดียวกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจ

  ขอให้สภาเป็นพื้นที่พูดคุยกันด้วยเหตุผล ช่วยให้สถาบันเกิดความยั่งยืนได้ ดังที่เห็นในอังกฤษ, ญี่ปุ่น ดังนั้นการที่ตกใจจนเกินไป แล้วปิดประตูทุกสิ่ง ควรนำข้อเสนอมาพูดคุยกัน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไทย เพื่อปฏิรูปสถาบันฯ

  ถ้ามีกติกา มีกรอบการพูดคุย จะช่วยให้เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างถูกต้อง และก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างฉันทามติ เรื่องใดคุยกันคุยก่อนแก้ก่อน เรื่องใดยังคุยไม่ได้ ก็เว้นไว้ก่อน
  .
 • กิตติ วะสีนนท์ – การไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีฯ วานนี้ ซึ่งข้อความในหนังสือนั้นถือเป็นการไม่บังควร – จาบจ้วง และเป็นการชักศึกเข้าบ้าน ข้อเรียกร้องควรดูว่า อะไรเป็นจริงได้-ไม่ได้
  .
 • มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ – ไม่เห็นด้วยในการปฏิรูปสถาบันฯ เลยนั้นไม่เห็นด้วย แต่ควรเปลี่ยนเป็นการสืบสานการครองแผ่นดินโดยธรรมฯ แทน เห็นด้วยและควรแก้ไข รธน. อย่างเร่งด่วน ส่วนการลาออกนั้นขอให้นายกฯ เป็นผู้ตัดสินใจ
  .
 • อันวา สาและ – เสนอให้รบ.รับฟังความคิดเห็น เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ สนใจการเมืองกันมากขึ้น
  .
 • ไชยา พรหมา – ที่มาของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ชอบธรรม รวมถึงรบ.ชุดนี้, รธน. ปี 2560 ไม่เป็นประชาธิปไตย รวมถึงที่มาของ สว. ด้วย ดังนั้นไม่สายเกินไปที่จะแก้ไข โดยให้ นายกฯ ลาออก
  .
 • พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร – ในการขบวนเสด็จฯ ก็จะมีการเตรียมการไว้แล้ว แต่มีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มย่อย ๆ เข้ามา แม้ว่ามีเตรียม จนท. เพิ่มเข้าอีก 1 กองร้อยก็ตาม ก็ยังกันไม่อยู่
  .
 • ระวี มาสฉมาดล – ควรทำประชามติก่อนการแก้ รธน. ว่าจะแก้อย่างไร เพื่อลดข้อขัดแย้งที่ทุกฝ่ายจะยอมรับ เพราะหากสภาฯ เลือกแบบหนึ่งแบบใดก็จะมีฝ่ายที่ไม่พอใจ
  .
 • ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ – ผ่านไปแล้วหนึ่งวัน สิ่งที่เกิดขึ้นในสภา ยังไม่เห็นว่าจะเป็นทางออกของประเทศแต่อย่างใด รบ. ยังไม่ได้แสดงความจริงใจในการหาทางออก มีการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม ม็อบชนม็อบ

  ให้นายกฯ แสดงความจริงใจด้วยการลาออก
  .
 • ศุภชัย ใจสมุทร – เรื่องโควิด รบ. และประเทศไทยทำได้ดีแล้ว และแทนที่จะได้แก้ปัญหา ศก. กลายเป็นต้องแก้ปัญหาการชุมนุม แต่ในคราวนี้เป้าหมายไม่ใช่การเมือง แต่เป็นปัญหาปากท้อง ปัญหาอนาคต ดังนั้นควรเปิดกว้างให้มีการรับฟังปัญหาอย่างจริงใจ เข้าใจ จึงจะแก้ปัญหาได้ ซึ่งปัญหาศก. ปากท้อง คืออันดับหนึ่งต้องแก้ให้ได้

  พรรคภูมิใจไทยจะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นศาสตร์พระราชา
  .
 • นิคม บุญวิเศษ – รบ.ต้องยอมรับปัญหา แล้วนำมาแก้ไขกัน อย่ามาแย่งความจงรักภักดีและนำมาป้ายสีกัน หากพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ต้อง ต้องปัญหาศก. ให้ได้, กรณีการขัดขวางขบวนเสด็จฯ นั้นทำไมถึงไม่มี จนท.ปิดกันเส้นทาง นับเป็นความบกพร่องของรบ.
  .
 • เจนต์ ศิรธรานนท์ – โควิด-19 ของไทยเป็นสิ่งที่ต่างชาติเชื่อมั่น ดีกว่าหลายประเทศ การชุมนุมจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่น, การขอให้นายกฯ ลาออกโดยไม่มีความผิดอะไร อีกทั้งต่อให้ลาออก ก็ไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมจะจบ เพราะข้อเรียกร้องไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้น ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการปกป้องสถาบัน หยุดการจาบจ้วงสถาบัน
  .
 • ดอน ปรมัตถ์วินัย [ชี้แจงในมุนของก.ต่างประเทศ] – ในอีกมุมหนึ่งชาวต่างชาติต่อไทยว่า เป็นประชาธิปไตย ทั้งจากการแสดงออก, การถ่ายทอดผ่านสื่อฯ ที่ผ่านมาการทำสำรวจก็มีโจมตี, ติ รบ. ตลอดมา ดังนั้นก็จะเห็นว่า มันไม่ได้มีการกดดัน หรือ ปิดสื่อฯ แต่อย่างใด

  ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศต่างก็อยากมาไทย เพราะหลายเรื่องที่ดีทำให้เค้าอย่างมา, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทย ในตปท. ก็มีเฝ้าติดตามอยู่เช่นกัน ซึ่งในต่างประเทศก็มองว่า เป็นเรื่องที่สมดุล เป็นไปตามขั้นตอนตามหลักแล้ว
  .
 • พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ [ชี้แจงกรณี 3 แสน URL, ปิดสื่อฯ ] – สถานการณ์ในโซเซียลในขณะนี้ไม่ได้น่ารักอย่างที่ได้อภิปราย ใส่ร้าย กล่าวร้าย ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ใครที่ไม่ได้ทำผิด ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด ซึ่งก็ได้ดำเนินคดีไปเพียงราว 2 พันราย ซึ่งก็พิจารณาตามเจตนา

  สื่อฯ เองที่มีบางสื่อที่ไม่ได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎหมาย ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเสนอแล้วไม่เกิดประโยชน์ จาบจ้วง ก็จึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ได้ใช่ความรู้สึก ว่ากันตามหลักฐาน
  .
 • ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ – ข้อเสนอที่มีการเรียกร้องต้องพิจารณาเจตนาของผู้เสนอว่าจริงใจหรือไม่ เป้าหมายของผู้ชุมนุมชัดเจนแล้ว วัตถุประสงค์การเคลื่อนไหววันนี้ มันไม่ใช่เรื่องเล็ก ดังนั้นต้องเอาความจริงที่อยู่เบื้องหลังมาคุยกัน
  .
 • วิโรจน์ ลักขณาอดิสร – ท่าที่การไม่รับฟ้งเสียงปชช. ทำให้ปัญหาลุกลาม การจับกุม ปิดสื่อฯ เป็นไปไม่ได้ รวมถึงการให้มีปลุกปั่นคนอีกฝั่งออกมา สร้างความแตกแยก นำไปสู่ความรุนแรง, รธน. ปี 60 ออกแบบมาเพื่อรัฐบาล ไม่ใช่เพื่อประชาชน

  ขอให้ ปชช. เข้าใจว่า ท่าที่ของผู้ชุมนุมนั้นเป็นเพราะถูกกดดัน ห้ามถาม ห้ามสงสัย ฯลฯ คนรุ่นใหม่อยู่กับข้อมูล ไม่ใช่อารมณ์ ดังนั้นใช้อำนาจนิยมไม่ได้ ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเข้าใจในมุมมองของการปฏิรูปสถาบัน และทุกฝ่ายต้องลดระดับการเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง ให้พูดคุยกันด้วยเหตุผล สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้พูด

  ขอให้นายกฯ ลาออก, พรรคร่วม รบ. ถอนตัว, ร่างรธน. ใหม่
  .
 • ถวิล เปลี่ยนศรี – ช่องทางรัฐสภาเป็นทางออกในการพูดคุยแก้ปัญหา การรื้อเสาหลักของบ้านเมืองไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่สถาบัน แต่เป็นเพราะนักการเมืองและนายทุน ซึ่งกำลังถูกคนเหล่านี้เกาะหลังอยู่
  .
 • สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ – เสนอแนวทางให้งดการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม, ระมัดระวังการดำเนินคดี, ตั้ง ส.ส.ร. แก้ รธน. ก่อน ไม่เช่นนั้นการยุบสภา/ลาออก จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหา, รับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  .
 • สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ – รัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหา สร้างหนี้สิน ศก.ตกต่ำ สถาบันฯ ได้รับผลกระทบ เกิดความแตกแยกมากว่าที่ผ่านมา คุกคามประชาชน ดังนั้นขอให้เปิดพื้นที่คุยกัน, แก้รธน.โดยเร็ว และลาออก
  .
 • ภราดร ปริศนานันทกุล – เสนอเปิดเวที-พื้นที่รับฟังความคิดเห็น, แก้ไขรธน. ต้องเลิกปิดกั้นข่าวสาร, หยุดใช้ความรุนแรง, หยุดอำนาจพิเศษ-ปฏิวัติ-รัฐประหาร-รัฐบาลแห่งชาติ และหยุดการเสียดสี ไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติกัน การปฏิรูปจึงต้องหยุดเสียดสี จาบจ้วง เพราะจะสร้างรอยร้าว,การแตกแตก
  .
 • พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา – ทุกคนพูดถึงเผด็จการ คสช. ควรพูดถึงเผด็จการรัฐสภาด้วย, ปมแก้รธน. ถ้ามันไม่ดี ก็วันนี้ก็เปิดทางให้แก้แล้ว, ที่ผ่านมาทุก รบ. ก็มีใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เช่นกัน อย่าลืมการปมปัญหาก่อนปี 2557 ให้ทบทวนกันด้วย
  .
 • วิรัตน์ วรศสิริน – อย่าผลักไสคนเห็นต่างว่าไม่จงรักภักดี นำความจริงมาพูดกัน

นายชวน ย้ำประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันฯ ให้เลี่ยง และเอ่ยถึงเท่าที่จำเป็น

 • ออน กาจกระโทก – ระบบรัฐสภาเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาแก้ไข รธน. ตามขั้นตอน เปิดพื้นที่รับฟังปัญหา, ประเด็นนายกฯ ลาออกต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัด, จัดการศึกษาให้รู้ถึงความเป็นไทย
  .
 • ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ – ปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายปม จึงควรเปิดเวทีรับฟัง-พูดคุย เพื่อคลายปมทีละปัญหา เพราะหลายปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
  .
 • มนพร เจริญศรี – เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก, ตั้ง ส.ส.ร. และแก้ไข รธน. แยกความขัดแย้งทางการเมืองกับสถาบันออกจากกัน คนดีที่มีความจงรักภักดีคนอื่นยังมีอยู่

สรุปการประชุมสภาเมื่อวานนี้

ภาพรวมในการประชุมสภา เมื่อวานที่ผ่านมานั้น ค่อนข้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในฝั่งของ ครม. มีเพียงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายวิษณุ เครืองามลุกขึ้นชี้แจง

ในขณะที่ฝ่ายค้าน ยังคงยืนยันว่า นายกฯ เป็นศูนย์กลางของปัญหา จึงต้องลาออก จึงจะปลดล็อกเงื่อนไขได้ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตในปมขบวนเสด็จฯ ว่า รบ.ไม่สามารถดูแลเส้นทาง / อารักขาความปลอดภัยได้ / ผู้ชุมนุมเป็นด้วยความสงบ

 • พล.อ.ประยุทธ์ แถลงเปิดอภิปราย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป เนื่องจากหลายคนยังมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
  .
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยืนยัน นายกต้องลาออก เพราะเป็นต้นตอแห่งปัญหา โดยให้มีการรับฟังปัญหาผู้ชุมนุม, แก้ไข รธน., แก้ไขต้นเหตุของปัญหา
  .
 • ฝ่ายค้านระบุ รัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหา เปิดสภาฟอกตัว
  .
 • พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นต้นตอแห่งปัญหาทั้งหมด ทั้งการสืบทอดอำนาจ การยึดติดในอำนาจ ยืนยัน ต้องลาออกเท่านั้น โดยยินดีลาออกร่วมกัน
  .
 • ไพบูลย์ นิติตะวัน สนับสนุนให้พล.อ. ประยุทธ์ อยู่ต่อ ปกป้องสถาบัน
  .
 • จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เสนอตั้งกรรมการสมานฉันท์
  .
 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ระบุ ต้นตอของปัญหามาจากการสืบทอดอำนาจ คสช. และบริหารงานล้มเหลว
  .
 • นพ. เอกภพ เพียรพิเศษ ยืนยัน การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ การใช้มาตรการของรัฐบาลไม่ชอบธรรม ขัดหลักสากล
  .
 • นพ.เรวัต วิศรุตเวช ระบุ พล.อ. ประยุทธ์ มีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำ ทำให้เป็นชนวนเหตุ ดังนั้นต้องลาออกเพื่อยุติความรุนแรง เปิดทางออกของประเทศ
  .
 • นายเสรี สุวรรณภานนท์ อภิปราย ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นและสะสมมาเป็นเวลานานแล้ว รัฐบาลต้องแสดงผลงานให้ชัดเจน พร้อมระบุว่า เป็นการเล่นการเมืองจนเกินเลย ทำให้สังคมแตกแยก ขอให้ผู้ชุมนุมเข้าใจปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
  .
 • จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ระบุ ถอยคนละก้าวคงไม่ได้ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศมา 7 ปีแล้ว ดังนั้นต้องถอยไกล ๆ นั่นคือการลาออกนั่นเอง
  .
 • อำพล จินดาวัฒนะ เสนอตั้ง ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดทางแก้ไขปัญหา ไม่ให้ลุกลามบานปลาย
  .
 • ปมขบวนเสด็จฯ ฝ่ายค้านตั้งขอสังเกต ว่าเป็นข้อบกพร่องของรัฐบาลในการถวายการอารักขา ไม่ควรใช้เส้นทางดังกล่าว ไม่กั้น/จัดการอารักขา
  .
 • นายกฯ แจงปม คำพูดอย่าท้าท้ายมัจจุราช เป็นเพียงการพูดถึงเฉย ๆ เพราะไปงานศพบ่อย ไม่ได้ขู่ใคร พร้อมยืนยันว่า รัฐสภาเร่งแก้ไข รธน. อยู่ ซึ่งในวาระ 3 จะเสร็จในเดือน ธ.ค. นี้ ก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ. ทำประชามติต่อไป

  ส่วนเรื่องการยุบสภา – ลาออกนั้น ซึ่งไม่ว่าทางใด ครม. ก็ต้องหลุดตำแหน่งทั้งคระ
  .
 • วิษณุชี้แจง หากนายกฯ ลาออก ต้องเลือกนายกฯ ใหม่ จาก บัญชีรายชื่อ และสุดท้ายก็ต้องได้เสียง ส.ส. 366 เสียง แม้จะตัดสว. ออกไป ซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเทเสียงให้ฝ่ายค้าน ถึงจะเป็นนายกฯ ได้

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ประมวลภาพ #ม็อบ 3ก.ย. ตั้งเวที จัดกิจกรรมแยกราชประสงค์

ประมวลภาพ #ม็อบ 3ก.ย. ตั้งเวที จัดกิจกรรมแยกราชประสงค์

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้นัดหมายจัดชุมนุม #ม็อบ3กันยา ที่แยกราชประสงค์ โดยเป็นการชุมนุมคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝนสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย. 64) โดยวันนี้เป็นการจัดตั้งเวทีชุมนุม ไม่เคลื่อนขบวนไปสถานที่อื่น โดยได้มีการนัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซึ่งได้มีการตั้งเวทีจัดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์…

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

'อนุทิน ชาญวีรกูล' ยืนยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อเดลต้า ที่ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิผลลดลง

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

ประมวลภาพ ม็อบทะลุแก๊ส เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังปะทะกับ คฝ. อีกครั้ง

ประมวลภาพ ม็อบทะลุแก๊ส เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังปะทะกับ คฝ. อีกครั้ง

บรรยากาศที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง เวลา 15.30 น. เริ่มมีผู้ชุมนุมแนวร่วมกลุ่มทะลแก๊ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปี จำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มแนวหน้า ขับรถจักรยานยนต์ มาจอด เพื่อสังเกตการณ์ อยู่บริเวณแยกดินแดง และบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง หลังกลุ่มทะลุแก๊ส…

รพ.ราชวิถี อัปเดตอาการชาย 15 ปี ที่ถูกยิง ยังไม่รู้สึกตัว – สมองบวดลดลง

รพ.ราชวิถี อัปเดตอาการชาย 15 ปี ที่ถูกยิง ยังไม่รู้สึกตัว – สมองบวดลดลง

ประเด็นสำคัญ ชายที่ถูกยิงบริเวณใกล้กับ สน.ดินแดง อาการสมองบวมลดลง ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่วมกับมีอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ยังต้องติดตามอาการต่อเนื่องในห้องไอซียู จากกรณีที่มีชายอายุ 15 ปี ถูกยิงในบริเวณใกล้กับ สน.ดินแดง เมื่อวันที่ 16 ส.ค.…

ทอ. แจงไม่ปิดกั้นกำลังพลแสดงความเห็นทางการเมือง ย้ำไม่ควรพาดพิงคนอื่น

ทอ. แจงไม่ปิดกั้นกำลังพลแสดงความเห็นทางการเมือง ย้ำไม่ควรพาดพิงคนอื่น

ก่อนหน้านี้มีข้าราชการกองทัพอากาศ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง พร้อมทั้งมีการพูดที่ข้าราชการตำรวจ คฝ.

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3