บัตรทอง

1 ม.ค. 63 – บัตรทองรักษาได้ทุกที่

รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรัษาพยาบาล สำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง

Home / NEWS / 1 ม.ค. 63 – บัตรทองรักษาได้ทุกที่

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรัษาพยาบาล สำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง
  • สามารถรักษาได้ทุกที่, ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว, เข้ารักษาได้ทันที รวมถึงดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้รวดเร็ว
  • เริ่ม 1 ม.ค. 2564 ทั่วประเทศ โดยในขณะนี้เตรียมจะเริ่มต้นในบางพื้นที่ก่อน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้

หลังจากที่สำนักงาน สปสช. ได้มีข้อสรุปเสนอให้มีการยกระดับสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องของการสาธารณสุข โดยจะยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง ทั่วประเทศให้สามารถรับการรักษาที่ใดก็ได้ พร้อมทั้งมีการยกเลิกใบส่งตัว ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสถานที่การรักษาพยาบาล โดย

◾️ 30 บาทรักษาทุกที่

สำหรับประชาชนที่เจ็บป่วยและไปขอรับบริการกับหน่วยระดับชุมชน หรือคลินิคหมอครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิหรือคลินิกทั่วๆ ไปและหน่วยบริการประจำเฉพาะทางในชุมนุม ที่ประชาชนสามารถขอเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนจับคู่กับคลินิกแห่งใดแห่งหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพจะเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ส่วนในต่างจังหวัดจะเริ่ม 1 ม.ค. 2564

◾️ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

ระบบเดิมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล จำเป็นจะต้องมีใบส่งตัว จากหน่วยบริการ ไปยังโรงพยาบาล แต่ในแนวทางใหม่นั้น หากไปตรวจแล้วพบว่า มีความจำเป็นในการต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว ก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวแต่อย่างใด

◾️ เปลี่ยนหน่วยรักษาบริการได้ทันที

ในระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น หากต้องการย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่รัการรักษา สามารถเ้ารับบริการที่สถานบริการแห่งใหม่ได้ทันที

◾️ รักษามะเร็งที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม โดยทางสปสช. จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือในส่วนของโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการที่พร้อมรับการรักษา โดยจะเน้นการกระจายเพื่อไม่ให้แออัด ในที่สถานบริการแห่งหนึ่งแห่งใด เพื่อให้การรักษาทำได้รวดเร็วต่อเนื่องมากขึ้น

X