PM 2.5 กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เตือน PM 2.5 มาแล้ว – 25 ต.ค. 63

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในหลายพื้นที่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

Home / NEWS / เตือน PM 2.5 มาแล้ว – 25 ต.ค. 63

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในหลายพื้นที่เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
  • เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว และสภาพอากาศเริ่มเย็นลง ส่งผลให้อากาศจมตัวลง และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มสามารถสะสมตัวได้
  • หลายพื้นที่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (07.00 น.- 25 ต.ค.) เริ่มอยู่ในระดับสีส้ม

หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา และสภาพอากาศของประเทศไทยเริ่มเย็นลง อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางด้วย

จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเช้าวันนี้ (25 ต.ค. – 07.00 น. ) พบว่า หลายพื้นที่ของไทย เริ่มมีระดับของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงขึ้นในหลายพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ที่อากาศเย็นลง และฝนลดลง

ข้อมูลระดับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มช.

ซึ่งในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้นสถานการณ์ภาพรวมมีแนวโน้มอยู่ในระดับสีส้ม หรือ ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในหลายพื้นที่

เนื่องจากอากาศที่เย็นลง ร่วมกับฝนตกน้อย ทำให้ฝุ่นควันสามารถลอยขึ้นไปสะสมตัวได้ง่ายในระยะนี้

ข้อมูลระดับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มช.

ในขณะนี้เดียวการทางเอ็มไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มจากสถานีวัดสภาพอากาศ ของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า

รายงานของคณะสิ่งแวดล้อม มก. เมื่อ 25 ต.ค. – 08.00 น.

ระดับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้นมีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับสีส้มตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ (24 ต.ค. 63 )

รายงานของคณะสิ่งแวดล้อม มก. ของวันที่ 24 ต.ค.

ทำให้แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในปีนี้ น่าเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์เกิดขึ้นแทบจะทันที หลังฝนทิ้งช่วง และเปลี่ยนผ่านฤดูกาล โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ในขณะที่ในระยะนี้ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย จึงยังทำให้สถานการณ์ภาพรวมยังดีกว่าพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ