ข่มขืน ประมวลกฎหมายอาญา ราชกิจจานุเบกษา

[สรุป] แก้ไขกฎหมาย ข่มขืน-อนาจาร เพิ่มโทษแรงขึ้น สูงสุดประหารชีวิต

ประเด็นน่าสนใจ

 • มีการปรับปรุงเพิ่มโทษ ให้รุนแรงขึ้น
 • กรณีเหยื่อเสียชีวิต จะได้รับโทษเป็น “ประหาร” หรือ “จำคุกตลอดชีวิต” เท่านั้น
 • กรณีใช้อาวุธข่มขู่ – รุมโทรม และทำให้เหยื่อเสียชีวิต มีโทษสถานเดียวคือ “ประหารชีวิต”
 • ร่วมข่มขืน และถ่ายคลิป โดนเพิ่มโทษอีก 1 ใน 3 , แต่ส่งต่อคลิปนั้น โดนเพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง
 • ข่มขืนคนป่วย คนแก่ คนทุพลภาพ โดนเพิ่มโทษอีก 1 ใน 3
 • กระทำต่อญาติพี่น้อง สายเลือดเดียวกัน ลูกน้อง-ผู้ใต้บังคับบัญชา รับโทษเพิ่ม
 • ใช้นิ้ว-ของเทียม แม้จะเป็นเพียงกระทำอนาจาร แต่โทษเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
 • นกต่อ – ค้าประเวณี โดนหนัก
 • กระทำชำเรา “ศพ” มีโทษแล้วตามกฎหมาย

โดยวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศแก้ไข “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” ซึ่งในการแก้ไขนั้น มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญๆ นั่นคือ ประเด็นของโทษในคดีข่มขืน

แก้ไข มาตรา 276 : ขู่หรือหลอก ไปกระทำชำเรา โดนหมด แต่ถ้ารุมโทรมหรือมีอาวุธ โดนหนัก

ในประกาศฉบับใหม่นี้ ได้มีการปรับเพิ่มโทษให้สูงขึ้น สำหรับกรณีการข่มขืนผู้อื่นโดยการขู่เข็ญ ไม่ว่าเหยื่อจะเป็นชายหรือหญิง โดย

 • ขู่ทำร้าย หรือหลอกให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้อื่น เพื่อกระทำชำเรา มีโทษจำคุก 4-20 ปี และปรับ 8 หมื่น – 4 แสน
 • ขู่ว่ามีอาวุธ ระเบิด มีโทษเพิ่มเป็น จำคุก 7 – 20 ปี และปรับ 1.4 – 4 แสนบาท
 • ถ้าในการข่มขู่นั้นมีอาวุธด้วย หรือเป็นการรุมโทรม ไม่ว่าจะเหยื่อจะเป็นชายหรือหญิง มีความผิดหนักขึ้นไปอีก โดยให้จำคุก 15-20 ปี และปรับ 3-4 แสนบาท หรือให้จำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

แก้ไข มาตราที่ 277 เหยื่ออายุต่ำกว่า 15 ซึ่งมิใช่ เพิ่มโทษแรงขึ้น, รุมโทรมเด็กต่ำกว่า 13 มีโทษสถานเดียว “จำคุกตลอดชีวิต”, เหยื่อเสียชีวิต = ประหาร

โดยในการแก้ไขในมาตรานี้ เป็นการเพิ่มโทษสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นกับเยาวชน (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี) มีการเปลี่ยนแปลงโดย จะเป็นการเพิ่มโทษขั้นต่ำให้สูงขึ้น ซึ่งจากเดิม

 • จำคุก 4 – 20 ปี เพิ่มเป็น 5 – 20 ป
 • ค่าปรับจากเดิม 8 หมื่น – 4 แสน เพิ่มเป็น 1.4 แสน

ในกรณีนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 13 มีการเพิ่มโทษเป็น จำคุกเป็น 7 -20 ปี และปรับ 1.4 – 4 แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นการข่มขู่ด้วยการใช้อาวุธ หรือเป็นการรุมโทรม ไม่ว่าผู้เสียหายเป็นเด็กชายหรือหญิง มีโทษสถานเดียวคือ “จำคุกตลอดชีวิต”

นอกจากนี้ ในมาตราที่ 277 ทวิ ยังได้เพิ่มโทษในกรณีที่มีการทำร้ายเหยื่ออีกด้วย โดย หากเหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส โทษจะเพิ่มเป็น จำคุก 15 ปี และปรับ 3-4 แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต แต่ถ้าเหยื่อเสียชีวิต โทษจะมีเพียง ประหาร หรือจำคุกตลอดชีวิต เท่านั้น (มาตรา 277 ตรี)

มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่า ผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

เพิ่มโทษ กรณีอ้างไม่ได้สอดใส่อวัยวะเพศ แค่ “แหย่”

ในประมวลกฎหมายอาญาฯ ที่มีการแก้ไขในครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มโทษในกรณีที่ผู้กระทำความผิดอ้างว่า ไม่ได้ข่มขืน ใช้นิ้ว – ของเทียม ให้สูงขึ้น โดยให้มีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากการกระทำโดยใช้วัตถุอื่นใดซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศ ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ-ทวารหนัก มีโทษจำคุก 4 – 20 ปี และปรับ 8 หมื่น – 4 แสนบาท (แก้ไขเพิ่มเติม ในวรรค 2-3-4 ของมาตรา 278)

นอกจากนี้ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรา 276 และ 277 คือ หากเป็นการขู่โดยการอ้างว่ามีอาวุธ ก็จะโดนเพิ่มโทษเป็น จำคุก 7-20 ปี และปรับ 1.4 – 4 แสนบาท แต่ถ้าโดยมีอาวุธหรือรุมโทรม มีโทษจำคุก 15 -20 ปี ปรับ 3-4 แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

แก้ไข มาตรา 278-279 เพิ่มโทษกระทำอนาจาร

โดยในมาตรา 279 ใหม่นี้ ได้มีการกำหนดโทษในกรณีกระทำอนาจารเด็กต่ำกว่า 15 ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ โดนหมดทุกกรณี โดยมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ถ้าผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 13 โดนเพิ่มเป็น คุก 1 -10 ปี หรือปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( จุดต่างคือ ผู้เสียหายอายุ 14-15 จะไม่มีโทษขั้นต่ำนั่นเอง)

กรณีที่อ้างว่า ไม่ได้ใช้อวัยวะเพศ แต่ใช้สิ่งอื่นล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารเหยื่อ โดนเต็มๆ คือ จำคุก 5-20 ปี ปรับ 1.4 – 4 แสนบาท

หากขู่ว่ามีอาวุธ โดนเพิ่มเป็น จำคุก 10 – 20 ปี ปรับ 2 – 4 แสน หรือสูงสุด จำคุกตลอดชีวิต หากรุมโทรม หนักสุดคือ จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว

แก้ไข มาตรา 280 กรณีเหยื่อเสียชีวิต รับโทษ “ประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”

ซึ่งในมาตรา 280 ใหม่นี้ ได้เพิ่มโทษในกรณีที่เหยื่อบาทเจ็บสาหัส เป็น จำคุก 5 -20 ปี และปรับ 1 – 4 แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต แต่ถ้าเหยื่อเสียชีวิต มี 2 ทางเลือกเท่านั้นคือ “ประหารชีวิต” หรือ “จำคุกตลอดชีวิต”

เป็นธุร-จัดหา-ค้าประเวณี โดนเพิ่ม คุกไม่เกิน 20 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสน หรือคุกตลอดชีวิต

โดยในในมาตรา 286 ได้กำหนดบทลงโทษ โดยให้จำคุก ไม่เกิน 20 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสน หรือ จำคุกตลอดชีวิต ในกรณีที่

 • เป็นธุรจัดหา ช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการค้าประเวณีผู้อื่น
 • รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณี
 • ขู่บังคับผู้อื่นค้าประเวณี
 • ปกปิดรายได้ – อยู่ร่วมกับผู้ค้าประเวณีโดยไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้

แก้ไขเพิ่มเติม อื่นๆ

 • ข่มขืน และถ่ายคลิป ไม่รอด รับโทษเพิ่มอีกหนึ่งในสาม หากเป็นผู้ถ่ายและมีการส่งต่อรับโทษเพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง (มาตรา 281/1)
 • หากเป็นกรณีระหว่างคู่สมรส โดยไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือเหยื่อไม่สาหัส-เสียชีวิต สามารถยอมความได้ (มาตรา 281)
 • กรณีกระทำความผิดกับ พ่อ-แม่-พี่น้อง-เครือญาติ-ลูกศิษย์-ลูกน้อง-ผู้อยู่ในการปกครอง โดนหนักกว่าที่ระบุในมาตรานั้นอีก 1 ใน 3 (มาตรา 285)
 • กรณีทำความผิดกับผู้ทุพพลภาพ-จิตบกพร่อง-ฟั่นเฟือน-คนป่วย-คนเจ็บ-คนชรา-คนท้องโดนหนักกว่าที่ระบุในมาตรานั้นอีก 1 ใน 3 (มาตรา 285/2)
 • สนองความใคร่ โดยการใช้อวัยวะเพศกระทำกับศพ ไม่ว่าจะเป็นทางอวัยวะเพศ ทวาร หรือปาก มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลิ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตัวเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDFWRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…