นิด้าโพลล์

[นิด้าโพลล์] – ปชช. กังวล ม๊อบจะบานปลาย

นิด้าโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,336 ตัวอย่าง พบ 34.21% กังวลเรื่องการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต

Home / NEWS / [นิด้าโพลล์] – ปชช. กังวล ม๊อบจะบานปลาย

ประเด็นน่าสนใจ

 • นิด้าโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,336 ตัวอย่าง
 • 34.21% ค่อนข้างกังวลเรื่องการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต
 • 22.23% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวลแต่อย่างใด
 • 36.45% อยู่ในระหว่างการตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รุนแรง…แตกแยก?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า

การบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม

 • ร้อยละ 24.48 ระบุว่า กังวลมาก เพราะ กังวลว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา
 • ร้อยละ 34.21 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ กังวลว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.41 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคณะราษฎรในการเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น
 • ร้อยละ 22.23 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และ เป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ
 • ร้อยละ 0.67 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การตัดสินใจของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

 • ร้อยละ 36.45 ระบุว่า กำลังคิดอยู่ว่าควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด รองลงมา
 • ร้อยละ 33.46 ระบุว่า ได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว
 • ร้อยละ 29.94 ระบุว่า ขออยู่เฉย ๆ ไม่ตัดสินใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ
X