PM 2.5 ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM 2.5

คพ. ชี้โลหะหนักในฝุ่นละอองPM 2.5 ผลกระทบต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

คัดลอก URL แล้ว

คพ. ชี้แจงโลหะหนักในฝุ่นละออง PM 2.5 ปริมาณและองค์ประกอบมีความแตกต่างกัน ระบุผลกระทบต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ

วันที่ 27 ม.ค. 2562 กรมควบคุมมลพิษได้ชี้แจง กรณีนายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลหะหนักในฝุ่นละออง PM 2.5 ที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศทั่ว กทม. มีประเด็นที่ 1.ผลวิจัยเป็นเวลา 1 ปี พบธาตุทางเคมีที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเป็นธาตุก่อมะเร็งปะปนอยู่ในอากาศระดับต้องเฝ้าระวังอยู่ถึง 3 ชนิด คือ “สารหนู” “ซีลีเนียม” และ “แคดเมียม” โดยกลุ่มธาตุพวกนี้เกิดจากการเผาไหม้ของอุตสาหกรรมและยานพาหนะ และ

2.คณะวิจัยฯ ได้เก็บค่าระดับความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 2 ปี พบธาตุโลหะหนักเพิ่มอีก 2 ชนิดคือ “ทังสเตน” และ “แคดเมียม” โดยธาตุ 2 ชนิดนี้พบในส่วนผสมของโลหะดิสก์เบรกยานยนต์ เพราะปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอากาศตอนนี้ทั้งหมดมีฤทธิ์ก่อมะเร็งในร่างกายได้ หากสะสมไว้ปริมาณมาก

ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษขอชี้แจงดังนี้

ปริมาณฝุ่น รวมทั้งองค์ประกอบของฝุ่นจะมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล และกิจกรรมในบริเวณใกล้เคียง การวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ่นสามารถใช้เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดของฝุ่นได้ เช่น โปแตสเซียม (K) เป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผาไม้ (wood burning), สังกะสี (Zn) เป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผามูลฝอย , โซเดียม (Na) เป็นองค์ประกอบของฝุ่นละอองจากทะเล, นิกเกิล (Ni) เป็นองค์ประกอบจากแหล่งกำเนิดการเผาไหม้น้ำมัน (oil burning), อะลูมิเนียม (Al) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) แคลเซียม (Ca) เป็นองค์ประกอบของฝุ่นในเมืองหรือฝุ่นฟุ้งกระจายจากถนน

และ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) เป็นองค์ประกอบของฝุ่นจากอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมากในหลายประการ เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย โรคประจำตัว อุปนิสัย เป็นต้น

การพิจารณาผลกระทบจากปริมาณฝุ่นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นที่บุคคลได้รับ ในประเด็นนี้ จึงต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ

ปัจจุบัน หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นบางชนิดเป็นค่ามาตรฐานแล้ว เช่น ตะกั่ว มีแหล่งกำเนิดหลักเป็นองค์ประกอบในน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดค่ามาตรฐานของตะกั่วซึ่งเป็นองค์ประกอบของฝุ่นมาตั้งแต่ปี 2538 (ค่ามาตรฐานตะกั่วในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ มีโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดทำบัญชีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และการพัฒนานโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 ปี (2561-2563)

ทั้งนี้ ผลการศึกษาของโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งโครงการความร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่าง ๆ เช่น ซัลเฟต (SO42-), ไนเตรท (NO3-), คลอไรด์ (Cl-), แอมโมเนียม (NH4+), โซเดียม (Na+), แมกนีเซียม (Mg2+), โพแทสเซียม (K+), แคลเซียม (Ca2+) , รวมทั้งองประกอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ อะลูมิเนียม (Al), สารหนู (As), แบเรียม (Ba), โบรมีน (Br), โคบอลต์ (Co), โครเมียม (Cr), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe), นิกเกิล (Ni), ตะกั่ว (Pb), ซีลีเนียม (Se), ซิลิกอน (Si), พลวง (Sb), ไทเทเนียม (Ti), เทลลูเรียม (Te), วาเนเดียม (V) และ สังกะสี (Zn) เป็นต้น

สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ไม่สามารถดำเนินการในประเทศไทยได้ เช่น ปริมาณธาตุคาร์บอน(elemental carbon) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) นั้น ได้รับความอนุเคระห์จาก Asia Center for Air Pollution Reserch ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะมีการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวในการสัมมนาครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน 2562


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

“Krung Thep Maha Nakhon“ ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 45 พื้นที่

“Krung Thep Maha Nakhon“ ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 45 พื้นที่

เช้านี้กรุงเทพมหานคร พบฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 45 พื้นที่ ตรวจวัดได้สูงสุดบริเวณ เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ / ซ.ลาดพร้าว 95 / ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ มีค่าเท่ากับ 72 มคก./ลบ.ม.

กทม. เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 20 พื้นที่

กทม. เช้านี้ ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 20 พื้นที่

ตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 63 มคก./ลบ.ม. บริเวณ เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95

ฝุ่น PM 2.5 ถล่ม กทม. สูงเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 ถล่ม กทม. สูงเกินค่ามาตรฐาน

บรรยากาศพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเช้าที่ผ่านมา ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง pm 2.5

NISSAN ALWAYS CARES ชวนลูกค้าเช็คระยะรถ ลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมลุ้นโชคใหญ่

NISSAN ALWAYS CARES ชวนลูกค้าเช็คระยะรถ ลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมลุ้นโชคใหญ่

นิสสัน ประเทศไทย ชวนลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะ ด้วยโปรโมชันตรวจเช็คระยะฟรี 28 รายการ พร้อมส่วนลดแพ็คเกจเช็คระยะ เพื่อมอบความอุ่นใจ ลดฝุ่น PM 2.5 และลุ้นรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM 2.5  มีแนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.64

ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น 6-9 ธ.ค.64

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564

Mercedes-Benz ผนึกพันธมิตร ร่วมมือรักษาอากาศสะอาดครั้งสำคัญ

Mercedes-Benz ผนึกพันธมิตร ร่วมมือรักษาอากาศสะอาดครั้งสำคัญ

CLEAN AIR INITIATIVE ประกาศความร่วมมือเพื่ออากาศสะอาดครั้งสำคัญของสมาชิกหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย เมอร์เซเดส-เบนซ์”และสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

ประเด็นข่าวน่าสนใจ – 8 มี.ค. 64

ประเด็นข่าวน่าสนใจ – 8 มี.ค. 64

ศาลไม่ให้ประกันตัว รุ้ง-ไมค์-ไผ่ คดี ม.112 / 6 จังหวัดภาคเหนือ PM 2.5 สีแดง กระทบต่อสุขภาพ / นายกฯ เข้าเกณฑ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้

เตรียมเสนอ ครม. ให้​ ขรก.ทำงานที่บ้าน​-หยุดเรียน​-ห้ามรถวิ่ง ในวันที่ค่าฝุ่น​ PM​2.5 สูง

เตรียมเสนอ ครม. ให้​ ขรก.ทำงานที่บ้าน​-หยุดเรียน​-ห้ามรถวิ่ง ในวันที่ค่าฝุ่น​ PM​2.5 สูง

'วราวุธ ศิลปอาชา' เผยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำงานที่บ้าน รวมทั้งหยุดเรียน ในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้น

กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

X