กลุ่มหัวใจสีฟ้า จัดตั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อภิสิทธิ์

กลุ่มหัวใจสีฟ้า สนับสนุนจุดยืน ‘อภิสิทธิ์’ ไม่เอา ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ

กลุ่มหัวใจสีฟ้า ยื่นหนังสือต่อพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนจุดยืน ‘อภิสิทธิ์’ ไม่เอา ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ จากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้แสดงจุดยืนซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคมาโดยตลอด…

Home / NEWS / กลุ่มหัวใจสีฟ้า สนับสนุนจุดยืน ‘อภิสิทธิ์’ ไม่เอา ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ

กลุ่มหัวใจสีฟ้า ยื่นหนังสือต่อพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนจุดยืน ‘อภิสิทธิ์’ ไม่เอา ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เป็นนายกฯ

จากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้แสดงจุดยืนซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคมาโดยตลอด ทำให้ผลการเลือกตั้งทั่วไปพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมหาชนและได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 33 คน รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการอีกจำนวน 21 คนรวมทั้งหมด 54 คน

พวกเราในนามกลุ่มหัวใจสีฟ้า ขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบอบรัฐสภาและประเพณีการปกครอง คือให้พรรคประชาธิปัตย์เคารพกติกาเคารพในเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

โดยนับจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสืบอำนาจต่ออีกสมัยเพราะจะเป็นการผิดหลักการดังกล่าวข้างต้น

อีกประการหนึ่งการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายของพรรคแกนนำเป็นหลัก ซึ่งนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ การเข้าร่วมจึงไม่เกิดผลดีกับประชาชนและกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะไม่สามารถผลักดันนโยบายของพรรคได้อย่างเต็มที่