น้ำท่วม น้ำท่วมปักธงชัย สถานการณ์น้ำ โคราชน้ำท่วม

ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังอยู่

Home / NEWS / ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังอยู่
  • กรมชลประทาน ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
  • คาดว่าสถานการณ์จะเข้าเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติภาย 2-3 วันนี้

วันนี้ (21 ต.ค. 63) นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังอยู่ กรมชลประทาน ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้จัดจราจรน้ำในแม่น้ำมูล และแม่น้ำชี เร่งระบายน้ำไปลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ในส่วนของการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน นั้น กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันที่เขื่อนลำตะคอง ยังไม่ได้ทำการระบายน้ำออกจากเขื่อนแต่อย่างใด เขื่อนลำตะคอง ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 40 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่แนวโน้มปริมาณน้ำไหลงอ่างฯเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

เขื่อนลำพระเพลิง

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 162.75 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 105 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 1.68 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มน้ำไหลลงอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการระบายวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย น้ำที่ท่วมขังลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายจุด คงเหลือปริมาณน้ำค้างทุ่งที่ลุ่มต่ำต่างๆ ที่ระบายออกได้ช้า

กรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติภาย 2-3 วันนี้

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวของและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และคอยรับฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยบงานราชการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโรงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 ได้ตลอดเวลา