การชุมนุม นักวิชาการ หยุดสลายการชุมนุม

นักวิชาการ ยื่นแถลงการณ์ หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ยื่นแถลงการณ์ เรื่องหยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง สร้างทางออกให้ประเทศไทย
  • มีรายชื่อนักวิชาการทั้งจากทั่วประเทศและต่างประเทศแนบท้ายขณะนี้จำนวนกว่า 1,118 รายชื่อ
  • เครือข่ายให้เวลา รัฐบาล 1 สัปดาห์ ในการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง หากไม่สนองตอบ จะงดเว้นการเรียนการสอน

วันนี้ ( 20 ต.ค. 63 ) ที่ เชิญสะพานชมัยมรุเชฐ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ คนส. นำโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยื่นแถลงการณ์ เรื่องหยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง สร้างทางออกให้ประเทศไทย ซึ่งมีรายชื่อนักวิชาการทั้งจากทั่วประเทศและต่างประเทศแนบท้ายขณะนี้จำนวนกว่า 1,118 รายชื่อ

โดยมีนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนมารับหนังสือ และข้อเรียกร้อง ซึ่ง โดยนายอนุสรณ์ หวังว่า แถลงการณ์จะไปถึงนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นผู้ที่มีพระอำนาจสูงสุด ที่จะคลี่คลายปัญหา เพราะสถานการณ์ขณะนี้มาถึงวิกฤตแล้ว หลังรัฐบาลไม่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจึงทำให้เกิดการขยายตัวของการคับข้อง ขุ่นเคืองของกลุ่มเด็กๆ พร้อมกดดันว่า เครือข่ายให้เวลา รัฐบาล 1 สัปดาห์ ในการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง หากไม่สนองตอบ จะงดเว้นการเรียนการสอน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนุสรณ์ ได้อ่านแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เรื่อง หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง สบร้างทางออกให้ประเทศไทย

การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาหลายด้านที่ซับซ้อนและโยงใยกันอย่างแน่นหนา จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขในระดับรากฐาน และกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขมาโดยลำดับ บนฐานของข้อเท็จจริง หลักการ และเหตุผล โดยมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง อีกทั้งยังเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธ ทว่ารัฐบาลไม่เพียงแต่ไม่รับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณา หากแต่ยังขัดขวางในลักษณะต่างๆ ทั้งการตั้งข้อหาและจับกุมคุมขังแกนนำและผู้เข้าร่วม

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและสถานการณ์บานปลาย ไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแต่อย่างใดทั้งนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่ประเทศไทยประสบเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม กลุ่มคนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นชาติสกุล เชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ์ อาชีพ เพศ ภูมิลำเนา ฯลฯ ไม่ได้รับการจัดสรรประโยชน์ สิทธิ และอำนาจกันอย่างเท่าเทียม จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงออกและต่อรองกันอย่างเสมอหน้า ไม่ใช่โดยการปกปิดหรือบิดเบือนผ่านการหว่านล้อมกล่อมเกลา หรือโดยการใช้กำลังเข้ากดปราบหากไม่สยบยอม

ดังที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เห็นต่างตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) พร้อมกับนักวิชาการรวมถึงประชาชนที่มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 1,118 รายชื่อ จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้

  1. ขอประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนบริเวณแยกปทุมวันคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เพราะเป็นการจัดการกับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากล และเป็นการใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วนหรือเกินกว่าเหตุ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธ ไม่ได้มีพฤติการณ์รุนแรง และจำนวนมากเป็นเยาวชน รัฐบาลจะต้องยุติการสลายการชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนี้
  2. รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่าง ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่เงื่อนไข เพราะผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยลงสัตยาบัน ต้องยกเลิกการใช้กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมถึงต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไม่สมควรแก่เหตุ
  3. รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งการให้นายกรัฐมนตรีลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในภาควิชาการ ประชาชน และนักเรียนนิสิตนักศึกษา เพราะปราศจากการเขียนกติกาสูงสุดที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น และปราศจากการจัดระเบียบอำนาจและประโยชน์ในสังคมที่เป็นธรรมกับทุกคน โอกาสที่ประเทศไทยจะพ้นจากวิกฤติที่ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อยาวนานได้นั้นแทบจะไม่มี
    เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) 20 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 08.00 น. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองได้นัดรวมตัวกัน ที่ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อตั้งขบวนและเดินเท้ามายังทำเนียบรัฐบาล


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

เคลื่อนขบวน Car Mob Call Out ครั้งสุดท้าย ปลายทางสวนเทพปทุม

เคลื่อนขบวน Car Mob Call Out ครั้งสุดท้าย ปลายทางสวนเทพปทุม

วันนี้ (29 ส.ค.64) ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมกิจกรรม Car Mob Call Out โดยมีการเริ่มต้นรวมตัวหน้าอุโมงค์ทางลงเกษตรฯ มุ่งหน้างามวงศ์วาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นาย ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และนายสมบัติ บุญงามอนงค์…

ผบช.น. สาธิตวิธียิงแก๊สน้ำตา แจงไม่สามารถทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้

ผบช.น. สาธิตวิธียิงแก๊สน้ำตา แจงไม่สามารถทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้

ประเด็นสำคัญ หลังจากมีกระแสข่าวว่า มีผู้ชุมนุมถูกกระสุนแก๊สน้ำตา ถูกบริเวณใบหน้าจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้จึงได้สาธิตการยิงแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่คฝ. พร้อมยืนยันว่า แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง ไม่สามารถทำอันตรายต่อผู้ชุมนุมให้ถึงแก่ชีวิตได้ วันนี้ (18 ส.ค.64) พล.ต.ท.ภัคพงศ์…

ตร.แถลงเหตุม็อบ 16 ส.ค. ยันตร.ใช้เพียงกระสุนยาง – มีกระสุนจริงจากผู้อื่น

ตร.แถลงเหตุม็อบ 16 ส.ค. ยันตร.ใช้เพียงกระสุนยาง – มีกระสุนจริงจากผู้อื่น

วันนี้ ( 17 ส.ค.) พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้แถลงสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นวานนี้ (16 ส.ค.) โดยระบุว่า จากการนัดชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า ที่ได้มีการนัดทำกิจกรรมกันบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลาประมาณ…

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานอากาศผู้ที่ถูกยิงยังอยู่ในอาการสาหัส

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานอากาศผู้ที่ถูกยิงยังอยู่ในอาการสาหัส

จากเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมถูกยิงบริเวณถนนมิตรไมตรี ด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เมื่อค่ำวานนี้ ( 16 ส.ค. 64) โดยได้มีการนำตัวผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยทางโรงพยาบาลราชวิถีได้ออกประกาศรายงานผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า จากเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงถูกนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยรถพยาบาลอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม…

ตั้งตู้คอนเทนเนอร์! ปิดทางไปบ้านนายกฯ

ตั้งตู้คอนเทนเนอร์! ปิดทางไปบ้านนายกฯ

วันนี้ (16 ส.ค. 64). เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกันเส้นทางถนนพหลโยธินซอย 2 ไม่ให้รถเคลื่อนผ่านด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยจุดนี้เป็นเส้นทางออกจากถนนพหลโยธินไปยังถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางผ่านที่กลุ่มผู้ชุมนุม #ทะลุฟ้า นัดหมายทำกิจกรรม…

สรุปเหตุการณ์ ม็อบ 10 ส.ค.

สรุปเหตุการณ์ ม็อบ 10 ส.ค.

จากการนัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมต่าง ๆ ในวันนี้ ได้มีการนัดรวมตัวจัดกิจกรรมคาร์ม็อบ โดยได้มีการนัดหมายกันที่บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งตั้งแต่ในก่อนเวลานัดหมายก็เริ่มมีผู้ชุมนุมบางส่วนมายืนรออยู่บางส่วน ในขณะที่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมตั้งแนวรั้วเหล็ก และมีการนำผ้าใบมาคลุมบริเวณป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย 13.00 น. – จนท. ได้มีการเดินทางออกมาประกาศแจ้งเตือนผู้ชุมนุม…

นำตัว ภูมิ หัวลำโพง ไปฝากขัง ในคดีทำลายป้าย สตช. เมื่อ 7 ส.ค.

นำตัว ภูมิ หัวลำโพง ไปฝากขัง ในคดีทำลายป้าย สตช. เมื่อ 7 ส.ค.

วันนี้ ( 10 ส.ค. 64 ) ที่ เมื่อเวลา 09.15 น. พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำตัว นายคณพศ หรือ…

บช.น. แนะนำเลี่ยงเส้นทาง การชุมนุมฯ วันนี้

บช.น. แนะนำเลี่ยงเส้นทาง การชุมนุมฯ วันนี้

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีในวันเสาร์ที่ 7 ส.ค.2564 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย…

เกาะติด – ม็อบ 18 ก.ค. มาตามนัด ตั้งขบวนมุ่งหน้าทำเนียบ

เกาะติด – ม็อบ 18 ก.ค. มาตามนัด ตั้งขบวนมุ่งหน้าทำเนียบ

ประเด็นสำคัญ การชุมนุม ม็อบ 18 ก.ค. มีการรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ก่อนรวมตัวกันตั้งขบวนในช่วง 15.00 ออกเดินมุ่งไปยังทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจนท. ได้มีการตั้งแนวสกัด และทางกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าประชิดแนวรั้ว จนท.ประกาศเตือน ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมรื้อแนวสกัด หากเข้ารื้อรั้ว…

X