น้ำท่วม น้ำท่วมปักธงชัย น้ำท่วมสระแก้ว น้ำท่วมอรัญฯ น้ำท่วมโคราช

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่
 • ภาพรวมส่วนใหญ่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น เนื่องจากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม
 • ปักธงชัย โคราช, อรัญฯ สระแก้ว ยังหนัก แม้ระดับน้ำหลายจุดเริ่มทรงตัว

หลังจากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตร และบ้านเรือนประชาชน ในหลายจังหวัด โดยในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ปริมาณฝนเริ่มลดลง ทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ระดับน้ำทรงตัวและลดลง

ในขณะที่ยังคงเหลือบางพื้นที่ที่นำยังคงท่วมขังอยู่ รวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำที่เพิ่งจะเริ่มได้รับผลกระทบ ทำให้คาดว่า ยังคงต้องใช้เวลาอีก 4-5 วันกว่าจะสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปรกติ

ในส่วนของสภาพอากาศนั้น เนื่องจากความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาในระยะนี้ ทำให้ปริมาณฝนจะลดน้อยลง ส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายได้เร็วขึ้น

นครราชสีมา

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ในขณะนี้ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอ คือ

 • อ.ปักธงชัย ต.ตะขบ ต.ลํานางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.ดอน ต.สําโรง ต.สะแกราช ต.โคกไทย ต.ตะคุอ.โชคชัย ต.พับพลา ต.ด่านเกวียน ต.กระโทก
 • อ.สูงเนิน ต.เสมา ต.สูงเนิน ต.นากลาง ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.กุดจิก ต.โคราช ต.โค้งยาง
 • อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท ต.จันอัด
 • อ.พิมาย ต.สัมฤทธิ์ ต.ในเมือง ต.ดงใหญ่ ต.ธารละหลอด
 • อ.ปากช่อง ทม.ปากช่อง ต.วังไทร ต.หนองสาหร่าย ต.หนองน้ําแดง
  ต.ขนงพระ
 • อ.เมืองฯ ต.บ้านใหม่
 • อ.ขามทะเลสอ ต.โป่งแดง ต.บึงอ้อ
 • อ.เสิงสาง ต.สระตะเคียน

โดยจุดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเป็นในพื้นที่ของอำเภอปักธงชัย โดยในขณะนี้ ระดับน้ำบางส่วนในพื้นที่เริ่มทรงตัวในช่วงค่ำ และเริ่มเพิ่มสูงขึ้นีอกครั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมา กระแสน้ำหลากไม่รุนแรง ส่วนพื้นที่ที่เป็นบริเวณท้ายน้ำ เริ่มได้รับผลกระทบเพิ่มเติม และยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง


สระแก้ว

ที่จังหวัดสระแก้ว น้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกินน้ำล้นตลิ่ง หลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ โดยในจังหวัดสระแก้ว ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ จำนวน 4 อำเภอด้วยกันคือ

 • อ.เมืองฯ ทม.สระแก้ว ต.สระขวัญ ต.สะแก้ว ต.ศาลาลําดวน ต.ท่าแยกต.บ้านแก้ง
 • อ.วัฒนานคร ต.ผักขะ ต.โนนหมากเค็ง
 • อ.อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ ต.ท่าข้าม ต.ฟากห้วย ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.บ้านด่าน
 • อ.โคกสูง ต.โนนหมากมุ่น ต.โคกสูง

โดยจุดใหญ่ที่มีน้ำท่วมเป็นวงกว้างจะเป็นที่ของ อ.อรัญประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับปริมาณน้ำจากอำเภอวัฒนานครร่วมกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำท่วมในบริเวณตัวเมืองอรัญประเทศมีระดับค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมของอำเภออรัญประเทศ ระดับน้ำเริ่มทรงตัว ยังคงต้อลุ้นว่าจะมีน้ำระลอกใหม่เพิ่มเติมในพท.หรือไม่ บริเวณท้ายน้ำ ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น


ราชบุรี

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะค่อย ๆ ลงไปอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในระยะนี้ โดยในวันนี้ ยังคงมีพื้นที่ 6 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ คือ

 • อ.สวนผึ้ง ต.ท่าเคย ต.ป่าหวาย
 • อ.จอมบึง ต.แก้มอ้น ต.รางบัวต.ด่านทับตะโกต.ปากช่อง
 • อ.บ้านโป่ง ต.สวนกล้วย ต.ดอนกระเบื้อง ต.คุ้งพยอม ต.เขาขลุง
  ต.หนองกบ ต.ลาดบัวขาว ต.ท่าผาต.หนองอ้อ ต.ปากแรต ต.เบิกไพรต.นครชุมน์ ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.กรับใหญ่ ต.บ้านโป่ง
 • อ.โพธาราม ต.บ้านสิงห์ต.ดอนทราย ต.บ้านฆ้อง ต.เขาชะงุ้ม ต.หนองกวาง ต.เตาปูน ต.บางโตนด ต.คลองข่อย ต.บ้านเลือก ต.ดอนกระเบื้อง ต.ธรรมเสน ต.สร้อยฟ้า ต.คลองตาคต ต.เจ็ดเสมียน ต.ท่าชุมพล
  ต.นางแก้ว ต.หนองโพธิ์
 • อ.บางแพ ต.โพหัก

ตรัง

จากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในคลองนาน้อย คลองชี ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้าน โดยในขณะนี้ ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังอีก 2 อำเภอ ได้แก่

 • อ.เมืองฯ ต.ควนปริง ต.บางรัก ต.นาโต๊ะหมิง ต.หนองตรุด ต.นาตาล่วง
 • อ.กันตัง ต.ควนธาน

โดยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ระดับน้ำลดลง


นครศรีธรรมราช

สถานการณ์ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยังคงเหลือพื้นที่ใน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่


สุพรรณบุรี

หลังจากฝนตกหนัก – ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน ในบิรเวณอำเภอสองพี่นอง สามชุก และหนองหญ้าไซ ซึ่งยังคงมีในหลายพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขังและยังระบายออกไม่ได้ แม้ระดับน้ำจะลดลง แต่ยังเป็นไปได้ช้า ทางจนท. จึงเร่งหาทางระบายน้ำออกเพิ่มเติม ในขณะนี้


ปราจีนบุรี

จากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ และ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะคลี่คลายใน 2-3 วันนี้


พื้นที่อื่น ๆ

สำหรับในพื้นที่อื่น ๆ เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ระดับน้ำลดลง


แท็ก: NEWS , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

ในช่วงวันที่ 19-28 พ.ย.64 ระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

วีวี่ มนัสวี - ยีนส์ ปพิชญา ศิลปินค่ายข้าวสาวมิวสิค จูงมือร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่จิตอาสา 904 ณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด แจ้งวัฒนะ เพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี บริเวณวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสฯ เผย ที่ผ่านมาแม้น้ำจะมีการขึ้นสูง แต่จะไม่เข้ามาภายในวัดจนท่วมฐานอุโบสถหลังเก่า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ในยามที่พี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน หลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็ไม่นิ่งดูดาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในยามยากเสมอ… ซึ่ง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ในโครงการ “MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2” และครั้งนี้ได้ กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB ช่วยนำของยังชีพลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง…

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

กลุ่มบริษัทในเครือ โมโนเน็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สระบุรี

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้ค้าขายย่านตลาดวังหลัง ยืนยันน้ำที่เห็นเป็นแค่น้ำล้นตลิ่ง ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนเท่านั้น โดยมีระยะทางที่น้ำเอ่อล้นบริเวณถนนตลาดวังหลังเพียงไม่เกิน 30 เมตร และจะลดระดับลงไปตามเวลา ซึ่งทาง กทม.ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นทางเดินให้สำหรับผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยผู้ค้ารายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าว MThai ว่า…

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

EM Ball คืออะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์ครอบจักรวาลจริงหรือไม่? วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

X