น้ำท่วม น้ำท่วมปักธงชัย น้ำท่วมสระแก้ว น้ำท่วมอรัญฯ น้ำท่วมโคราช

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ส่วนอรัญฯ - ปักธงชัย ยังคงหนักอยู่

Home / NEWS / สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่
 • ภาพรวมส่วนใหญ่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น เนื่องจากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม
 • ปักธงชัย โคราช, อรัญฯ สระแก้ว ยังหนัก แม้ระดับน้ำหลายจุดเริ่มทรงตัว

หลังจากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตร และบ้านเรือนประชาชน ในหลายจังหวัด โดยในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ปริมาณฝนเริ่มลดลง ทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ระดับน้ำทรงตัวและลดลง

ในขณะที่ยังคงเหลือบางพื้นที่ที่นำยังคงท่วมขังอยู่ รวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำที่เพิ่งจะเริ่มได้รับผลกระทบ ทำให้คาดว่า ยังคงต้องใช้เวลาอีก 4-5 วันกว่าจะสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปรกติ

ในส่วนของสภาพอากาศนั้น เนื่องจากความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาในระยะนี้ ทำให้ปริมาณฝนจะลดน้อยลง ส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายได้เร็วขึ้น

นครราชสีมา

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ในขณะนี้ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอ คือ

 • อ.ปักธงชัย ต.ตะขบ ต.ลํานางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.ดอน ต.สําโรง ต.สะแกราช ต.โคกไทย ต.ตะคุอ.โชคชัย ต.พับพลา ต.ด่านเกวียน ต.กระโทก
 • อ.สูงเนิน ต.เสมา ต.สูงเนิน ต.นากลาง ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.กุดจิก ต.โคราช ต.โค้งยาง
 • อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท ต.จันอัด
 • อ.พิมาย ต.สัมฤทธิ์ ต.ในเมือง ต.ดงใหญ่ ต.ธารละหลอด
 • อ.ปากช่อง ทม.ปากช่อง ต.วังไทร ต.หนองสาหร่าย ต.หนองน้ําแดง
  ต.ขนงพระ
 • อ.เมืองฯ ต.บ้านใหม่
 • อ.ขามทะเลสอ ต.โป่งแดง ต.บึงอ้อ
 • อ.เสิงสาง ต.สระตะเคียน

โดยจุดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเป็นในพื้นที่ของอำเภอปักธงชัย โดยในขณะนี้ ระดับน้ำบางส่วนในพื้นที่เริ่มทรงตัวในช่วงค่ำ และเริ่มเพิ่มสูงขึ้นีอกครั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมา กระแสน้ำหลากไม่รุนแรง ส่วนพื้นที่ที่เป็นบริเวณท้ายน้ำ เริ่มได้รับผลกระทบเพิ่มเติม และยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง


สระแก้ว

ที่จังหวัดสระแก้ว น้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกินน้ำล้นตลิ่ง หลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ โดยในจังหวัดสระแก้ว ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ จำนวน 4 อำเภอด้วยกันคือ

 • อ.เมืองฯ ทม.สระแก้ว ต.สระขวัญ ต.สะแก้ว ต.ศาลาลําดวน ต.ท่าแยกต.บ้านแก้ง
 • อ.วัฒนานคร ต.ผักขะ ต.โนนหมากเค็ง
 • อ.อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ ต.ท่าข้าม ต.ฟากห้วย ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.บ้านด่าน
 • อ.โคกสูง ต.โนนหมากมุ่น ต.โคกสูง

โดยจุดใหญ่ที่มีน้ำท่วมเป็นวงกว้างจะเป็นที่ของ อ.อรัญประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับปริมาณน้ำจากอำเภอวัฒนานครร่วมกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำท่วมในบริเวณตัวเมืองอรัญประเทศมีระดับค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมของอำเภออรัญประเทศ ระดับน้ำเริ่มทรงตัว ยังคงต้อลุ้นว่าจะมีน้ำระลอกใหม่เพิ่มเติมในพท.หรือไม่ บริเวณท้ายน้ำ ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น


ราชบุรี

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะค่อย ๆ ลงไปอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในระยะนี้ โดยในวันนี้ ยังคงมีพื้นที่ 6 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ คือ

 • อ.สวนผึ้ง ต.ท่าเคย ต.ป่าหวาย
 • อ.จอมบึง ต.แก้มอ้น ต.รางบัวต.ด่านทับตะโกต.ปากช่อง
 • อ.บ้านโป่ง ต.สวนกล้วย ต.ดอนกระเบื้อง ต.คุ้งพยอม ต.เขาขลุง
  ต.หนองกบ ต.ลาดบัวขาว ต.ท่าผาต.หนองอ้อ ต.ปากแรต ต.เบิกไพรต.นครชุมน์ ต.หนองปลาหมอ ต.บ้านม่วง ต.กรับใหญ่ ต.บ้านโป่ง
 • อ.โพธาราม ต.บ้านสิงห์ต.ดอนทราย ต.บ้านฆ้อง ต.เขาชะงุ้ม ต.หนองกวาง ต.เตาปูน ต.บางโตนด ต.คลองข่อย ต.บ้านเลือก ต.ดอนกระเบื้อง ต.ธรรมเสน ต.สร้อยฟ้า ต.คลองตาคต ต.เจ็ดเสมียน ต.ท่าชุมพล
  ต.นางแก้ว ต.หนองโพธิ์
 • อ.บางแพ ต.โพหัก

ตรัง

จากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในคลองนาน้อย คลองชี ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้าน โดยในขณะนี้ ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังอีก 2 อำเภอ ได้แก่

 • อ.เมืองฯ ต.ควนปริง ต.บางรัก ต.นาโต๊ะหมิง ต.หนองตรุด ต.นาตาล่วง
 • อ.กันตัง ต.ควนธาน

โดยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ระดับน้ำลดลง


นครศรีธรรมราช

สถานการณ์ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยังคงเหลือพื้นที่ใน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่


สุพรรณบุรี

หลังจากฝนตกหนัก – ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน ในบิรเวณอำเภอสองพี่นอง สามชุก และหนองหญ้าไซ ซึ่งยังคงมีในหลายพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขังและยังระบายออกไม่ได้ แม้ระดับน้ำจะลดลง แต่ยังเป็นไปได้ช้า ทางจนท. จึงเร่งหาทางระบายน้ำออกเพิ่มเติม ในขณะนี้


ปราจีนบุรี

จากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ และ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำทรงตัว หากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะคลี่คลายใน 2-3 วันนี้


พื้นที่อื่น ๆ

สำหรับในพื้นที่อื่น ๆ เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ระดับน้ำลดลง