น้ำท่วม น้ำท่วมปราจีน น้ำท่วมสระแก้ว น้ำท่วมโคราช

อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังคงมีระดับน้ำเริ่มทรงตัว

Home / NEWS / อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังคงมีระดับน้ำเริ่มทรงตัว
 • กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศว่า ฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่
 • ผลกระทบในขณะนี้ 26 จังหวัด 86 อ. 260 ต. 954 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,487 ครัวเรือน

สถานการณ์ภาพรวม

นครราชสีมา

สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีอยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอ ระดับน้ำในภาพรวมเริ่มทรงตัว มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มระดับขึ้น แต่ในภาพรวมทรงตัวแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งจาก ปภ. หน่วยทหาร กู้ภัย จิตอาสา ร่วมกันเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย อพยพ

 • อ.ปักธงชัย ต.ตะขบ ต.ลํานางแก้ว ต.บ่อปลาทอง ต.สุขเกษม ต.ตูม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.ดอน ต.สําโรง ต.สะแกราช ต.โคกไทย ต.ตะคุ
 • อ.โชคชัย ต.พับพลา ต.ด่านเกวียน ต.กระโทก
 • อ.สูงเนิน ต.เสมา ต.สูงเนิน ต.นากลาง ต.บุ่งขี้เหล็ก ต.กุดจิก ต.โคราช ต.โค้งยาง
 • อ.โนนสูง ต.เมืองปราสาท ต.จันอัด
 • อ.พิมาย ต.สัมฤทธิ์ต.ในเมือง ต.ดงใหญ่ต.ธารละหลอด
 • อ.ปากช่อง ทม.ปากช่อง ต.วังไทร ต.หนองสาหร่าย ต.หนองน้ําแดง ต.ขนงพระ
 • อ.เมืองฯ ต.บ้านใหม่
 • อ.ขามทะเลสอ ต.โป่งแดง ต.บึงอ้อ
 • อ.เสิงสาง ต.สระตะเคียน

ปราจีน

สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน สถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัว ซึ่งมีจนท.เร่งเข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยยังคงมีน้ำท่วมขังใน พื้นที่

 • อ.ศรีมหาโพธิ ต.บ้านทาม (ม.2,4)
 • อ.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์ (ม.5,9,12)

สระแก้ว

สถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านใน 8 อำเภอ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ ซึ่งภาพรวมระดับน้ำทรงตัว และจนท.หลายภาคส่วนได้เข้ามอบถุงยังชีพเบื้องต้นแล้ว ซึ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ คือ

 • อ.เมืองฯ ทม.สระแก้วต.สระขวัญ ต.สะแก้วต.ศาลาลําดวน
 • อ.วัฒนานคร ต.วัฒนานคร ต.ผักขะ ต.ท่าเกวียน ต.โนนหมากเค็ง ต.ห้วยโจด
 • อ.อรัญประเทศ ต.หนองสังข์

ตรัง

หลังจากที่น้ำจากคลองนาน้อย คลองชี ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ใน 9 อำเภอตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ยังคงเหลือพื้นที่ น้ำท่วมขังใน 2 อำเภอคือ

 • อ.เมืองฯ ต.นาโยงใต้ ต.นาพละ ต.ควนปริง ต.ทับเที่ยง ต.บางรัก ต.บ้านโพธิ์ ต.นาโต๊ะหมิง ต.หนองตรุด ต.นาบินหลา ต.โคกหล่อ ทต.นครตรัง
 • อ.กันตัง ต.บางสัก ต.โคกยาง

แนวโน้มระดับน้ำลดลง

พื้นที่อื่น ๆ

ในจังหวัดอื่น ๆ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่น

 • นครศรีธรรมราช คงเหลือน้ำท่วมขังใน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ระดับน้ำลดลง
 • สุราษฎร์ธานี คงเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ ต.สาคู ต.อิปัน ต.สินปุน ของอำเภอพระแสง
 • นครปฐม
 • กาญจนบุรี
 • อุทัยธานี
 • ชลบุรี

X