กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ ในประเทศจีน

คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ในประเทศจีน

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ระยะแรกของไทยอย่างเป็นทางการ ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ระบบขอวีซ่าออนไลน์ของไทยระยะแรก จะเริ่มให้บริการที่กรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และจะขยายไปยังเมืองอื่นๆ ในจีนในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยให้สามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว และสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขั้นตอนการยื่นขอรับการตรวจลงตรา มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม และทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ E-Payment ที่ปลอดภัยและหลากหลายช่องทาง โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำหนังสือเดินทางไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยตามวันและเวลาที่นัดหมายในขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติและติดแผ่นปะตรวจลงตราลงบนเล่มหนังสือเดินทาง


แท็ก: NEWS
WRITER
X