คนละครึ่ง วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง

เปิดลง “คนละครึ่ง” แล้ว / ขั้นตอนการลงทะเบียน

เปิดขั้นตอน การลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง"

Home / NEWS / เปิดลง “คนละครึ่ง” แล้ว / ขั้นตอนการลงทะเบียน

วันนี้ 16 ต.ค. 2563 เป็นการเปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการ “คนละครึ่ง” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิในการช่วยค่าใช้จ่าย โดย รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% ผ่านแอปฯ เป๋าตัง แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน กับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

หากวันใดไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่ครบ ก็จะคืนยอดให้ในตอนเช้าของทุกวัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน “คนละครึ่ง”

วิธีการลงทะเบียนในโครงการ “คนละครึ่ง” ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 1. เข้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com


  ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

 2. ยอมรับข้อตกลง


  จะมีการแจ้งเงื่อนไข ข้อตกลงในการลงทะเบียน หลังจากยอมรับข้อตกลง ให้ติ๊กเลือกตรง “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” กดยอมรับ ตรงด้านล่างของหน้า

 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล


  จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตร 10 ตัว (ซึ่ง 2 ตัวแรกจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
  หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ทำการกด [ลงทะเบียน]

  โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ จะต้องใช้รับรหัส OTP ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่กรอกไว้ ดังนั้นจึงต้องกรอกให้ถูกต้อง

 4. ยืนยันข้อมูล


  หลังจากที่กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ระบบจะให้ยืนยันข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง ให้ทำการตรวจสอบข้อมูล ที่ลงทะเบียนไว้ หากถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน

 5. รอรับรหัส OTP / กรอกรหัส


  หลังจากที่กดยืนยัน ระบบจะมีกล่องขึ้นมาเพื่อให้กรอกรหัสยืนยัน โดยให้รอ SMS ที่จะส่งแจ้งมายังมือถือตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 6. ลงทะเบียนเรียบร้อย


  หลังจากที่กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน OTP แล้ว ระบบจะแจ้งว่า ได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อย โดยจะใช้เวลารอการยืนยันลงทะเบียนภายใน 3 วัน

X