กรุงเทพมหานคร รถกทม. ขนคน รถขนคนเสื้อเหลือง

กทม. ชี้แจง รถที่ใช้ขนคนไม่ใช่รถขยะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพประชาชนโดยสารรถบรรทุกของกรุงเทพฯ ขับอยู่บนทางด่วน

Home / NEWS / กทม. ชี้แจง รถที่ใช้ขนคนไม่ใช่รถขยะ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพประชาชนโดยสารรถบรรทุกของกรุงเทพฯ ขับอยู่บนทางด่วน
  • ล่าสุดทางกรุงเทพมหานคร ชี้แจงรถดังกล่าวไม่ใช่รถขยะ แต่เป็นรถอเนกประสงค์
  • ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ขับรถขึ้นบนทางด่วนนั้น เนื่องจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าปรับกับการทางพิเศษเอง

กรณีสื่อโซเชียลมีเดีย เผยแพร่ภาพประชาชนโดยสารรถบรรทุกของกรุงเทพฯนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อมีหมายกำหนดการในวาระพิเศษต่างๆ กรุงเทพฯ

โดยสำนักงานเขตจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นเขตจะจัดรถให้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เดินทางมาร่วมพิธี รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าพื้นที่มาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่ได้เดินทางมาพร้อมกันด้วย

โดยรถที่นำมาใช้เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ที่ใช้ในภารกิจของสำนักงานเขตเป็นประจำอยู่แล้ว อาทิ

  • ภารกิจการรับส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้
  • ทำความสะอาดถนน
  • การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ

ซึ่งไม่ใช่รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะแต่อย่างใดรวมทั้งรถขยะของกรุงเทพฯเป็นลักษณะที่ไม่สามารถเปิดด้านข้างเพื่อบรรทุกผู้โดยสารได้

สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ขับรถขึ้นบนทางด่วนนั้น เนื่องจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าปรับกับการทางพิเศษเอง และจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวอีก

X