วันงดสูบบุหรี่โลก

ค่าบุหรี่ 1 ซอง เงินไปไหน? กำไรเท่าไหร่?

เนื่องจากวันนี้เป็น ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ ข่าวคราวล่าสุดเกี่ยวกับบุหรี่ในบ้านเรานั้น การขึ้นภาษีบุหรี่สรรพสามิตจาก 20% เป็น 40% จะขยายเวลาออกไป 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็น…

Home / NEWS / ค่าบุหรี่ 1 ซอง เงินไปไหน? กำไรเท่าไหร่?

เนื่องจากวันนี้เป็น ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ ข่าวคราวล่าสุดเกี่ยวกับบุหรี่ในบ้านเรานั้น การขึ้นภาษีบุหรี่สรรพสามิตจาก 20% เป็น 40% จะขยายเวลาออกไป 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็น 1 ต.ค. 2563 ตามมติ ครม. (7 พ.ค.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งหมด โดยหลังจากได้รัฐบาลใหม่ จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่

โดยก่อนหน้านี้ กรมสรรพสามิตรื้อโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2560 โดยใช้ราคาขายปลีกที่ซองละ 60 บาท เป็นราคามาตรฐาน ซึ่งบุหรี่ 1 ซอง ราคา 60 บาท ประกอบด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังนี้

ภาษี 47.16 บาท 

ต้นทุน+ค่าใช้จ่าย+ส่วนต่างผู้ค้า 11.84 บาท 

กำไร 1 บาท 

 

1. ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ยซองละ 11.84 บาท คิดเป็นสัดส่วน 19.73%

ประกอบด้วย

 • ค่าใช้จ่ายรับซื้อใบยาสูบ
 • ค่าจ้างพนักงาน
 • ส่วนลดที่ผู้ผลิตมอบให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ยี่ปั๊ว ซ่าปั๊ว

2. ค่าภาษี และเงินบำรุงทั้งหมด

เฉลี่ยซองละ 47.16 บาท คิดเป็นสัดส่วน 78.60%

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบไปด้วย

 • ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บตามปริมาณซองละ 24 บาท คิดเป็นสัดส่วน 40% ของราคาขายปลีกซองละ 60 บาท
 • ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บตามมูลค่าในอัตรา 20% ของราคาขายปลีกแนะนำ อีกซองละ 11.21 บาท คิดเป็นสัดส่วน 18.68% ของราคาขายปลีก
 • ภาษีเพื่อมหาดไทย ซองละ 3.52 บาท คิดเป็นสัดส่วน 5.87 %
 • ส่งเงินบำรุงให้ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ซองละ 0.70 บาท คิดเป็นสัดส่วน 1.17 %
 • ส่งเงินบำรุงให้ ThaiPBS ซองละ 0.53 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.88 %
 • ส่งเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซองละ 0.70 บาท คิดเป็นสัดส่วน 1.17 %
 • ส่งเงินบำรุงให้กองทุนผู้สูงอายุ ซองละ 0.70 บาท คิดเป็นสัดส่วน 1.17 %
 • ภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซองละ 1.86 บาท คิดเป็นสัดส่วน 3.10%
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซองละ 3.93 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.55%

3. กำไร

ปัจจุบันกำไรลดลงเหลือซองละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 1.67% ของราคาขายปลีกที่ซองละ 60 บาท จากเดิมที่ก่อนปรับโครงสร้างภาษี ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าเคยได้กำไร ซองละ 7.50 บาท 

ที่มา: ขอขอบคุณข้อมูลจาก THAIPUBLICA


ภาษีสรรพสามิตยาสูบคืออะไร?

ภาษีสรรพสามิตยาสูบ เป็นภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ชนิดหนึ่ง ซึ่งภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บจากสินค้าและบริการ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย หรือได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม รถยนต์สนามกอล์ฟ ไนต์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้ำหรืออบตัว ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและ เครื่องสําอาง น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แก้วและเครื่องแก้ว พรมและสิ่งปูพื้นอื่นๆ รถจักรยานยนต์แบตเตอรี่ สนามแข่งม้า สลากกินแบ่งรัฐบาล กิจการโทรคมนาคม สุราแช่สุรากลั่น ยาสูบ ไพ่

เก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเพื่ออะไร?

ในประเทศไทยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบโดยมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษียาสูบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ

1) เพื่อหารายได้เข้ารัฐ

2) เพื่อจํากัดและควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดเก็บภาษีทําให้ ยาสูบราคาสูงขึ้น และทําให้ปริมาณการบริโภคยาสูบลดลง