ข่าวสดวันนี้ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาฯ เรียบร้อย ประกาศวันเลือกนายกฯ 5 มิ.ย.

วันที่ 31 พ.ค. 2562 เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายสุชาติ…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาฯ เรียบร้อย ประกาศวันเลือกนายกฯ 5 มิ.ย.

วันที่ 31 พ.ค. 2562 เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2แล้ว หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเลือกบุคคลดังกล่าวให้ทำหน้าที่

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย, นายสุชาติ ตันเจริญ และนายศุภชัย โพธิ์สุ ได้เดินทางไปยัง ห้องประชุม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อเข้าพิธี รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธาน และรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร

โดยหลังจากหลังจากที่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นทีเรียบร้อย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ก็ได้แถลงข่าวถึงการนัดประชุมสภาฯ ในครั้งถัดไปว่า

หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เตรียมให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมในวันพรุ่งนี้ ซึ่งกรอบระยะเวลาเร็วที่สุดที่จะนัดประชุมสภาฯ ได้นั้นคือ 3 วัน โดยนัดจากวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งวันที่จะจัดการประชุมได้เร็วที่สุดคือ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

โดยกำหนดวาระที่วางไว้คือ ในช่วงเช้า จะให้มีการถวายสัตย์ ของส.ส.ใหม่ จำนวน 4 คนก่อน โดยเป็น ส.ส. ใหม่ จำนวน 3 คน และ ส.ส. ที่ป่วยอีก 1 คน ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้หรือไม่

และในช่วงบ่ายก็จะเป็นวาระสำคัญคือ การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ทันที ซึ่งก็จะได้มีการนัดหารือกับประธานวุฒิสภาต่อไป ว่าในการดำเนินการจะต้องเป็นอย่างบ้าง

ส่วนสถานที่ในการจัดการประชุมนั้น จะยังคงเป็นที่เดิมคือ หอประชุมใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องจากสถานที่นั้นมีความพร้อมมากกว่า ในการดำเนินการจัดการประชุม

พร้อมกันนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

  • นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา
  • พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
  • นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลังวุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 ที่ผ่านมา ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

X