อบจ. เลือกตั้ง นายก อบจ.

กกต. เห็นชอบประกาศวันเลือกตั้ง นายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • ทาง กกต. ได้กำหนด รับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย. และ เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.
  • กกต. ชี้แจงเหตุที่ต้องประกาศเลือกตั้งในวันที่ 26 ต.ค.นั้นเนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ

วานนี้ (12 ต.ค.63) สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่าหลังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานกกต. ว่าคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอและมีมติเห็นชอบในหลักการ

โดยในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.
รับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย.
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.

ทั้งนี้ การที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันที่ 26 ต.ค.นั้นเนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำให้กระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้

ประกอบกับสำนักงาน กกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ซึ่งประกาศดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 26 ต.ค.ที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X