PM2.5 ดับไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาหมอกควัน หมอกควันภาคเหนือ

ครูแดงเล่าถึง อาโละ อาซังกู่ อาสาสมัครมากน้ำใจ ที่เสียชีวิตขณะดับไฟป่า

ครูแดงโพสต์เฟซบุ๊กถึง อาโละ อาซังกู่ แห่งบ้านป่าคาสุขใจ ระบุ เจ้าตัวยังคงช่วยงานส่วนรวมอย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงการจากไปของ นายอาโละ…

Home / NEWS / ครูแดงเล่าถึง อาโละ อาซังกู่ อาสาสมัครมากน้ำใจ ที่เสียชีวิตขณะดับไฟป่า

ครูแดงโพสต์เฟซบุ๊กถึง อาโละ อาซังกู่ แห่งบ้านป่าคาสุขใจ ระบุ เจ้าตัวยังคงช่วยงานส่วนรวมอย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงการจากไปของ นายอาโละ อาซังกู่ (ถือบัตรไร้สัญชาติไทย) อายุ 62 ปี อาสาสมัครชาวบ้านดับไฟป่า ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่จากการพลัดตกภูเขาศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิตที่ บริเวณหมู่บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ข้อความที่ นางเตือนใจ โพสต์ระบุว่า สถานการณ์หมอกควันไฟภาคเหนือปีนี้รุนแรงสาหัสมาก เช้ามืดมันนี้ได้รับข่าวร้าย สูญเสีย 1 ชีวิตที่ช่วยดับไฟป่า คือ อาโละ อาซังกู่ แห่งบ้านป่าคาสุขใจ ซึ่งได้รู้จักเป็นกัลยาณมิตรกับครูแดงและมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาตลอด 3 ทศวรรษ (ในรูป คือคนใส่หมวก นั่งกลาง)

เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2528 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เข้าไปทำงานที่บ้านป่าคาสุขใจ อาโละเป็นคนหนึ่ง ที่สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มใจ ตั้งแต่ขุดถนนให้รถปิคอัพเข้าได้จากแม่สลอง มาบ้านป่าคาสุขใจ ขุดด้วยแรงศรัทธาด้วยมือด้วยจอบ จากนั้นก็หาที่ตั้ง แล้วช่วยกันสร้างสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงเรียน ซึ่งใช้สอนเด็กเล็กกลางวันและผู้ใหญ่ตอนกลางคืน สำนักงานและโรงเรียนสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหญ้าคา ด้วยแรงใจแรงสามัคคีของชาวบ้านป่าคาสุขใจทุกคน เป็นบ้านทรงอาข่าที่น่าอยู่ เป็นอัตลักษณ์แบบชาติพันธ์ที่พึ่งพาอยู่กับธรรมชาติ

ครอบครัวของอาโละเอื้อเฟื้อต่อเจ้าหน้าที่พชภ.มาก ชวนไปกินข้าวด้วยบ่อยๆ จำได้ว่าอาโละทำน้ำพริกให้กินกับยอดฟักทองและผักกาดลวก บ้านอาโละเป็นที่นั่งคุยสังสันทน์ของเจ้าหน้าที่ พชภ.ยุคแรกๆ เพราะความมีน้ำใจของอาโละ

ครูแดงประทับใจความดีของครอบครัวอาโละตลอดมา 33 ปีผ่านไป อาโละยังคงช่วยงานส่วนรวมอย่างเข้มแข็งจนถึงวันสุดท้าย อาโละเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านป่าคาสุขใจที่ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ จนเป็นผืนป่าที่ใหญ่และสมบูรณ์ของเชียงราย และได้รับรางวัลที่ 1 ของภาคเหนือ

แม้อาโละจะไม่มีสัญชาติไทย (ถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย เลข 6) เช่นเดียวกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในบ้านป่าคาสุขใจ ที่ต้องมีกระบวนการแปลงสัญชาติ แต่อาโละมีจิตอาสาโดยไม่ย่อท้อ และมีความหวังว่าจะได้เป็นพลเมืองสัญชาติไทยในอนาคตอันใกล้

ราว 10 ปีที่ผ่านมา ขาวบ้านป่าคาสุขใจหันมาปลูกกาแฟ ทำให้มีรายได้ดีขึ้น กาแฟชอบอยู่ร่วมกับไม้ใหญ่ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยรักษาป่าอย่างดี

ช่วงฤดูแล้งชาวบ้านก็ไปช่วยกันทำแนวกันไฟป้องกันไว้ก่อน และช่วยกันดับไฟทุกครั้ง ข่าวร้ายเมื่อคืน ที่ชาวบ้านป่าคาสุขใจไปช่วยกันดับไฟ ที่ลามขึ้นมาจากนาบ้านกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่อนที่เดินไปกับอาโละได้ยินเสียงพูดว่าตรงนี้สูงชันมาก แล้วเสียงนั้นก็หายไป จากนั้นพบว่าอาโละตกมาจากหน้าผาหน้าเสียชีวิต

ปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่นควันทางภาคเหนือตอนบนปีนี้รุนแรงหนักกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบของความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ มีนักวิชาการตามข้อมูลฮอตสปอตใกล้ชิด ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น หน่วยควบคุมไฟป่า และประชาชน ต่างช่วยกันอย่างเข้มแข็ง ปีนี้ฮอตสปอตเกิดทั่วภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อสุขภาพต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ปัญหานี้จึงต้องแก้ไขในระดับนโนบายชาติและภูมิภาคอย่างเร่งด่วน

ขอคาราวะจิตอาสาของอาโละ และขอให้อาโละไปสู่สุคติ ความดีที่ทำมาจะจารึกไว้ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติในทันที

จากครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์