นักท่องเที่ยวแห่อุดหนุน ผักปลอดสารพิษ ที่ชาวเขานำมาขายตลาดนัดชาวดอย

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่อุดหนุน พืชผักหายาก และ ผักปลอดสารพิษ ที่ชาวเขานำมาขายในตลาดนัดชาวดอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ บริเวณลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ บรรยากาศประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดนัดชาวดอยเป็นไปอย่างคึกคัก โดยตลาดนัดแห่งนี้แตกต่างกับตลาดนัดทั่วไป เพราะเป็นแหล่งรวมผลผลิตทางการเกษตรจากดอยสูง ที่ชาวเขาปลูกและนำลงมาขายด้วยตัวเองในราคาถูก ซึ่งผลผลิตที่นำมาจำหน่าย…

Home / NEWS / นักท่องเที่ยวแห่อุดหนุน ผักปลอดสารพิษ ที่ชาวเขานำมาขายตลาดนัดชาวดอย

ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่อุดหนุน พืชผักหายาก และ ผักปลอดสารพิษ ที่ชาวเขานำมาขายในตลาดนัดชาวดอย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ บริเวณลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ บรรยากาศประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดนัดชาวดอยเป็นไปอย่างคึกคัก โดยตลาดนัดแห่งนี้แตกต่างกับตลาดนัดทั่วไป เพราะเป็นแหล่งรวมผลผลิตทางการเกษตรจากดอยสูง ที่ชาวเขาปลูกและนำลงมาขายด้วยตัวเองในราคาถูก

ซึ่งผลผลิตที่นำมาจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ภายใต้แนวคิด สะอาด สด ใหม่ ใส่ใจจากบนดอยสูง นอกจากนี้ ยังมีพืชผักผลไม้ที่หาซื้อได้ยาก เช่น บัวหิมะ มะขม ลิงลาว ฟักทองคางคก ถั่วนิ้วนางแดง มะเขือเทศโทมัส ทำให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้า พากันเลือกซื้อกลับบ้านกันอย่างคึกคัก

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดมาจาก 11 ยอดดอย เป็นผลผลิตที่ได้จากการนำองค์ความรู้โครงการหลวง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งการเปิดตลาดนัดก็เพื่อสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยตลาดนัดจะเปิดทุกวันเสาร์ 09.00 – 17.00 น.

X