ข่าวสดวันนี้ ถนนข้าวสาร สงกรานต์62 สงกรานต์ถนนข้าวสาร

ประกาศ!! งดจัดงานสงกรานต์62 ที่ถนนข้าวสาร

ผู้ประกอบการถนนข้าวสาร ประกาศงดจัดงานมหาสงกรานต์62  ที่ถนนข้าวสาร บอกเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธี วันนี้ (3 เม.ย. 2562) ผู้ประกอบการร้านค้าถนนข้าวสาร ได้ออกประกาศงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยให้เหตุผลว่า เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคล มีการเตรียมสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียง…

Home / NEWS / ประกาศ!! งดจัดงานสงกรานต์62 ที่ถนนข้าวสาร

ผู้ประกอบการถนนข้าวสาร ประกาศงดจัดงานมหาสงกรานต์62  ที่ถนนข้าวสาร บอกเพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธี

วันนี้ (3 เม.ย. 2562) ผู้ประกอบการร้านค้าถนนข้าวสาร ได้ออกประกาศงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยให้เหตุผลว่า เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคล มีการเตรียมสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะมีพระราชพิธีต่างๆ เกี่ยวเนื่องและมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ดังนั้นทางผู้ประกอบการร้านค้า จึงของดการจัดงานดังกล่าว

โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 ถือเป็นปีแห่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดจัดเตรียมเส้นทางและงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียงในเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะมีพระราชพิธีต่างๆ เกี่ยวเนื่อง และมีการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ในฐานะผู้จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร

ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อาทิ การแสดง การประกวด การจัดพิธีทำบุญตักบาตร การจัดขบวนแห่ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์ถนนข้าวสารมายาวนานกว่า 40 ปี

แต่เพื่อให้ภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ได้สามารถจัดเตรียมพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ คณะกรรมการบริการสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร จึงมีมติเห็นควรว่า จะงดจัดกิจกรรมมหาสงการนต์ถนนข้าวสาร ประจำปี 2562 ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายปิยะบุตร จิวระโมไนย์กุล
นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร

X