กกต กกต. เลือกตั้ง62 การเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

ด่วน! กกต. มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ยุติเรื่อง 4 หน่วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุม…

Home / NEWS / ด่วน! กกต. มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ยุติเรื่อง 4 หน่วย

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติการประชุม ครั้งที่  39/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 พิจารณา กรณีผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. สั่งให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

(1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2. สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

2.1 จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

(1) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 5 ตำบลปางหลวง อำเภอเกาะคา)

(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา)

2.2 จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย)

2.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่  1หน่วยเลือกตั้งที่ 12 (หมู่ที่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ)

2.4 จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม)

2.5 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

3. สั่งยุติเรื่อง จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย

(1) จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านกลางเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน

(2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ (เขตเทศบาล) อำเภอปราณบุรี กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน

(3) จังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน

(4) จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับผลการนับคะแนน

นายแสวง เผยว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 122 และ 124 ระบุว่า การสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ หรือให้นับคะแนนใหม่ เกิดจาก 2 เหตุผลคือ ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเกิดไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนไม่ถูกต้อง

โดยคาดว่า จะจัดการเลือกตั้งซ่อมได้หลังเทศกาลสงกรานต์ และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ก่อนวันที่ 9 พ.ค.  ในส่วนของความชัดเจนเกี่ยวกับสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

X