พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 อัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าฯกทม. นำข้าราชการร่วมซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเวลา 13.25 น. วันนี้ (4 เม.ย.62) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกรุงเทพมหานคร…

Home / NEWS / ผู้ว่าฯกทม. นำข้าราชการร่วมซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเวลา 13.25 น. วันนี้ (4 เม.ย.62) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำข้าราชการผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครจากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวังไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดทำน้ำอภิเษกรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆ อีก 76 จังหวัด สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดส่งมอบในวันที่ 12 เม.ย.62

โดยการซ้อมริ้วขบวนในวันนี้ทาง พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ซ้อมการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในหอศาสตราคม หลังจากนั้นได้อัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมขึ้นรถยนต์บริเวณหน้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เพื่อเคลื่อนริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถนนหน้าพระลานไปยังกระทรวงมหาดไทย

สำหรับกำหนดการพิธีซ้อมขบวนอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะมีขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน 2562

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติเป็นที่ปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกรโดยทั่วกัน มีกำหนดการพระราชพิธีเป็น 3 ช่วง คือ

1. พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน้ำอภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร ระหว่างวันที่ 6 – 23 เมษายน พุทธศักราช 2562

2. พระราชพิธีเบื้องกลาง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2562

3. พระราชพิธีเบื้องปลายคือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไปยังวัดอรุณราชวราราม ในปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562

X