มล.พัชรภากร มอบเงิน-อุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ ทหารอากาศ

คัดลอก URL แล้ว

มล.พัชรภากร เทวกุล ประธานรุ่น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒ มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่าทั้งหมด 1.1 ล้านกว่าบาท ให้โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำเงินซื้อเครื่องฟอกไต เครื่องหยดน้ำเกลือ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท เครื่องกระตุกหัวใจ มูลค่า 250,000 บาท และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,155,555.55 บาท

โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ พล.อ.ท.สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พล.อ.ต.นพ.ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา มาร่วมในพิธีด้วย

ด้าน มล.พัชรภากร ประธานรุ่น ปปร.22 ได้เปิดเผยว่า เครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากร และผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย และโรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาลและได้เอกชนให้การสนับสนุน แต่ก็ยังขาดแคลนอีกมากทำให้ขาดโอกาสทางการแพทย์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่22 จึงรวมตัวกันเชิญชวนมาร่วมกันในภารกิจนี้ ซึ่งทุกคนมีเจตนารมณ์เดียวกันที่จะจับมือทำประโยชน์ให้สังคมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้


แท็ก: NEWS
WRITER
X