รางวัลโนเบล

3 นักวิจัย ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ปี 2020

ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาด้านการแพทย์ ประจำปี 2020 นี้มอบให้แก่นักวิจัย 3 คนผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบ ซี

Home / NEWS / 3 นักวิจัย ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ปี 2020

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาด้านการแพทย์ ประจำปี 2020 นี้มอบให้แก่นักวิจัย 3 คนผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบ ซี
  • ประกอบไปด้วย ฮาร์วีย์ เจมส์ อัลเทอร์, ไมเคิล ฮัฟตัน และชาร์ลส ไรซ์
  • โดยผลงานของทั้ง 3 ท่านนี้คือ การค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2020 นี้ ให้กับ 3 นักวิจัย คือ

3 นักวิจัย ผู้ได้รับรางวัล โนเบล สาขาการแพทย์ ปี 2020
  • ศาสตราจารย์ฮาร์วีย์ เจมส์ อัลเทอร์ ชาวอเมริกัน ผู้ศึกษาวิธีการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
  • ศาสตราจารย์ไมเคิล ฮัฟตัน ชาวสหราชอาณาจักร ผู้คัดแยกจีโนมของไวรัสตับอักเสบ ซี
  • ศาสตราจารย์ชาร์ลส ไรซ์ ชาวอเมริกัน ผู้ค้นคว้าหลักฐาน นำไปสู่การยืนยันว่า เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี นั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับอักเสบได้
ผลงานของทั้ง 3 คนที่ช่วยให้นำไปสู่การรักษาโรคตับอักเสบ

ซึ่งทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นได้ร่วมกันค้นคว้า วิจัย จนพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ที่สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับไวรัสตับอักเสบบี และเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปใน่างกาย ก็จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน หลายกรณีมีอาการไม่มาก ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไม่ทราบ – ไม่รู้ตัว และกว่าจะมีอาการของโรค ก็เข้าสู่ในภาวะของโรคตับแข็งในระยะสุดท้าย รวมถึงทำให้มีโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งในตับได้อีก เช่นกัน

โรคตับอักเสบ จากเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิด

การค้นพบในครั้งนี้ จึงช่วยนำไปสู่การค้นคว้าวิจัย พัฒนา และหาแนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากทั่วโลก

โดยทั้ง 3 ท่านได้เหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินร่างวัลอีก คนละราว 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยในครั้งนี้


ที่มา –The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020