หมอเหรียญทอง เอกชัย หงส์กังวาน โพสต์ด่าคนอื่น

‘แพทยสภา’ ยกคำร้อง ชี้ ‘หมอเหรียญทอง’ โพสต์ว่าคนอื่น ไม่เกี่ยววิชาชีพฯ

ก่อนหน้านี้ 'เอกชัย หงส์กังวาน' ได้ยื่นคำร้องต่อแพทยสภา กรณี หมอเหรียญทอง โพสต์ว่าผู้อื่นในโซเชียล

Home / NEWS / ‘แพทยสภา’ ยกคำร้อง ชี้ ‘หมอเหรียญทอง’ โพสต์ว่าคนอื่น ไม่เกี่ยววิชาชีพฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ ‘เอกชัย หงส์กังวาน’ ได้ยื่นคำร้องต่อแพทยสภา กรณี หมอเหรียญทอง โพสต์ว่าผู้อื่นในโซเชียล
  • โดยให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หมอเหรียญทอง
  • ล่าสุดทางแพทยสภา ชี้แจงเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงยกคำร้องดังกล่าวไป

นายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์หนังสือของแพทยสภา ตอบกลับปมร้องเรียนให้เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม นพ.เหรียญทอง แน่นหนา โดยรายละเอียดในหนังสือตอบกลับ มีข้อความระบุว่า

ตามที่สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รับคําร้องจากท่านว่า กรณีช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ท่านพบว่านายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา (ผู้ถูกร้อง) ได้เขียนข้อความลงบน Facebook ข้อความว่า “หญิงสามานย์” เขียนข้อความระบุคนไข้บางประเภทว่า “ควายในร่างคน” และมีการเรียกบุคคลอื่นว่า “ไอ้กุ้ย”

ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ นอกจากนี้ท่านได้รณรงค์ ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้อง ในเว็บไซต์ www.Change.org โดยมีผู้ร่วมลง ชื่อให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ดังกล่าว ๓๐๐ คน จึงขอให้แพทยสภาตรวจสอบจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา (ผู้ถูกร้อง) นั้น

ในการนี้ แพทยสภาโดยมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ทําการพิจารณาสํานวนสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า พฤติกรรม ดังกล่าวของนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ไม่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีมติ ยกข้อกล่าวโทษ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา