กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธ

กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีกลางทะเลฝั่งอันดามัน ประสบผลสำเร็จ

กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีกลางทะเลฝั่งอันดามัน ครั้งแรกในประวัติการฝึกกองทัพเรือ ประสบผลสำเร็จเข้าเป้าอย่างแม่นยำ วันที่ 5เมษายน 2562 กองทัพเรือได้ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (ซีแปดศูนย์สองอัลฟ่า) จากเรือหลวงกระบุรี ประเภทเรือฟริเกต การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๖๒ โดยมีขึ้นกลางทะเลอันดามัน…

Home / NEWS / กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีกลางทะเลฝั่งอันดามัน ประสบผลสำเร็จ
กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีกลางทะเลฝั่งอันดามัน ครั้งแรกในประวัติการฝึกกองทัพเรือ ประสบผลสำเร็จเข้าเป้าอย่างแม่นยำ

วันที่ 5เมษายน 2562 กองทัพเรือได้ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (ซีแปดศูนย์สองอัลฟ่า) จากเรือหลวงกระบุรี ประเภทเรือฟริเกต การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๖๒ โดยมีขึ้นกลางทะเลอันดามัน เป็นครั้งแรกของกองทัพเรือที่ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในทะเลฝั่งนี้

โดยมีเรือรบเขัาร่วมการฝึกหลายลำ ที่สำคัญได้แก่เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีมีขึ้นในเวลาประมาณ 11.29 น. ต่อเป้า ซึ่งทำขึ้นโดยเฉพาะอยู่ห่างจากเรือหลวงกระบุรี ที่ทำการยิงประมาณ 100 กิโลเมตร

ซึ่งไม่เห็นเป้าหมายด้วยตนเอง จึงต้องทำการยิงทางยุทธวิธีขั้นสูงสุด ผ่านการรายงานจากหน่วยชี้เป้ากลางทะเล ผลปรากฎอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ยิงเข้ากลางเป้าอย่างแม่นยำ แสดงถึงศักยภาพในด้านยุทธการภายใต้กำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีของกองทัพเรือไทย

ในการนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาชมและเยี่ยมการฝึกจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งร่วมการฝึกอยู่กลางทะเลอันดามันด้วยไม่ไกลจากเรือหลวงกระบุรีที่ทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิธี

พร้อมทั้งได้ถือโอกาสตรวจการฝึกและให้โอวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมการฝึก ซึ่งเป็นภาพการให้โอวาทกลางทะเลที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากนั้นได้เดินทางกลับ โดยเรือรบของกองทัพเรือต่าง ๆ ยังทำการฝึกต่อไปด้วยการฝึกประจำปีของกองทัพเรือในปีนี้ยังไม่จบสิ้น

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก combat camera กองทัพเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

X