ฝุ่นควัน เครื่องพ่นละอองน้ำ

ติดเครื่องพ่นละอองน้ำแบบพิเศษ กลางแยกรินคำ ช่วยล้างฝุ่นควันพิษ

ติดเครื่องพ่นละอองน้ำแบบพิเศษติดกลางแยกรินคำ ช่วยล้างฝุ่นควันพิษ ค่าPM 2.5 ยังเกินมาตรฐาน ฮอตสปอตยังเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่จากบริษัท สิงห์ชัยอุตสาหกรรม นำเครื่องพ่นละอองน้ำชนิดพิเศษ ที่นำอุปกรณ์พ่นละอองน้ำ ติดตั้งเข้ากับแผงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว…

Home / NEWS / ติดเครื่องพ่นละอองน้ำแบบพิเศษ กลางแยกรินคำ ช่วยล้างฝุ่นควันพิษ

ติดเครื่องพ่นละอองน้ำแบบพิเศษติดกลางแยกรินคำ ช่วยล้างฝุ่นควันพิษ ค่าPM 2.5 ยังเกินมาตรฐาน ฮอตสปอตยังเพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่จากบริษัท สิงห์ชัยอุตสาหกรรม นำเครื่องพ่นละอองน้ำชนิดพิเศษ ที่นำอุปกรณ์พ่นละอองน้ำ ติดตั้งเข้ากับแผงเหล็กขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร มาติดตั้งบริเวณสี่แยกรินคำ ฝั่งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่- ลำปาง ขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

โดยใช้รถเครนยกแผงพ่นละอองน้ำลอยขึ้นไปบนอากาศ สูงจากพื้นประมาณ 50 เมตร และใช้สายยางเชื่อมต่อกับรถน้ำของการประปาเชียงใหม่ เพื่อทำการฉีดพ่นละอองน้ำจากที่สูง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศให้กับพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งช่วยชะล้างฝุ่นควันพิษในอากาศให้เจือจาง

เครื่องพ่นละอองน้ำชนิดพิเศษนี้จะติดตั้งไว้ที่บริเวณสี่แยกรินคำ อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน แต่หากค่าฝุ่นควันยังเกินค่ามาตรฐานก็อาจขยายเวลาติดตั้งออกไปอีกตามสถานการณ์ โดยเครื่องนี้จะใช้น้ำในการฉีดพ่นเพื่อสร้างละอองน้ำในอากาศได้ 5 คิว หรือ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง

ขณะที่วันนี้สถานการณ์มลพิษหมอกควันที่ จ.เชียงใหม่ในวันนี้ ค่าฝุ่นขนาดเล็กPM 2.5 ยังสูงเกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ใน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ค่าPM 2.5 อยู่ที่ 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ที่ 224 และ ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ วัดค่าPM 2.5 ได้ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI อยู่ที่ 216

ส่วนจุดความร้อน หรือ ฮอตสปอตจากการเผาในวันนี้ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตรวจพบจุดฮอตสปอต รวม 679 จุด เพิ่มขึ้นจากวานนี้ที่มีจำนวน 446 จุด โดยพบมากที่สุดใน จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 378 จุด เพิ่มขึ้นจากวานนี้ที่มีจำนวน 295 จุด รองลงมาคือ จ.เชียงใหม่ พบ 120 จุด เพิ่มขึ้นจากวันนี้ที่มีจำนวน 75 จุด

X