แม่ฮ่องสอน ไฟป่า

แม่ทัพน้อยที่ 3 รุดดูไฟป่าแม่ฮ่องสอน หลังสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

แม่ทัพน้อยที่ 3 รุดดูสถานการณ์ไฟป่าที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย…

Home / NEWS / แม่ทัพน้อยที่ 3 รุดดูไฟป่าแม่ฮ่องสอน หลังสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

แม่ทัพน้อยที่ 3 รุดดูสถานการณ์ไฟป่าที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมพร้อมคณะ

ซึ่งประกอบด้วย นายเดชาธร หน่วยป้องกันไฟป่าแม่สะเรียง นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน นายยุทธนา ศรีเงินงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ นายก อบต. นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผลการประชุมมีมติร่วมกันให้ดำเนินการดับไฟป่าในจุดวิกฤต ที่ตำบลแม่คง จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.บ้านห้วยหมู 2.บ้านห้วยกองแป และ 3.บ้านห้วยแม่ก๋อน โดยใช้ยุทธวิธีดับไฟป่า 2 วิธี คือ 1.จัดกำลังพล เดินเท้าเข้าสู่จุดเกิดเหตุ ซึ่งต้องเดินผ่านป่าไม้และเขาสูงชั้นใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อทำการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ

ส่วนอีกทีมต้องนั่งเรือไปตามแม่น้ำสาละวินเป็นเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วเดินเท้าตามสันดอยอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อทำการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ และ 2.ใช้เฮลิคอปเตอร์ พร้อมถังน้ำทำการตักน้ำไปทำการดับไฟป่า โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเฮลิคอปเตอร์มาประประจำที่อุทยานสาละวิน จำนวน 1 ลำ

สำหรับที่ อ.แม่สะเรียง ในห้วง 3-4 วันที่ผ่านมา สถานการณ์ไฟป่าได้ทวีความรุนแรงมากกว่าทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละวันมีไฟป่านับร้อยๆ จุด ส่งผลให้ทางจังหวัดได้กำชับให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ต่อผู้ที่ลักลอบเผาป่า แต่สถานการณ์กลับไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด