พรรคเพื่อไทย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค

เพื่อไทยได้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว พร้อมเดินหน้า 3 เป้าหมาย

ผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ได้ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค

Home / NEWS / เพื่อไทยได้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว พร้อมเดินหน้า 3 เป้าหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

 • การเลือกตั้ง หน.พรรคเพื่อไทย และกรรมการบริหารพรรคเสร็จเรียบร้อย
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กลับมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
 • แกนนำคนสำคัญอย่าง นอ. อนุดิษฐ์, นายกิตติรัตน์, นายสุทิน รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
 • เป้าหมายยังคงเป็น 3 เรื่องหลัก คือ ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เดินหน้าแก้ รธน. , แก้ไขปัญหาวิกฤติ ศก. และ ความสามัคคีระหว่างภายในพรรค/นอกพรรค โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ หลังจากการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิม ก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยผลการเลือกตั้งภายในพรรค ได้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 24 คน ประกอบไปด้วย

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย : นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รองหัวหน้าพรรค

 • น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
 • นายกิตติรัตน์ ณ ระนองชู
 • นายชูศักดิ์ ศิรินิล
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
 • นายพิชัย นริพทะพันธุ์
 • นายสุทิน คลังแสง
 • นายไชยา พรหมา
 • พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
 • นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

เลขาธิการพรรค: ประเสริฐ จันทรรวงทอง
รองเลขาธิการพรรค :

 • นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
 • นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
 • นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
 • คุณากร ปรีชาชนะชัย
 • นายนพ ชีวานันท์

เหรัญญิก : ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

นายทะเบียนพรรค : จักรพงษ์ แสงมณี

โฆษกพรรค : ผศ.ดร. อรุณี กาสยานนท์

กรรมการบริหารพรรค :

 • ชวลิต วิชยสุทธิ์
 • สรวงศ์ เทียนทอง
 • องอาจ วงษ์ประยูร
 • พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

หลังจากประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ให้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวเข้ารับตำแหน่งหน้าที่หัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายสมพงษ์ ได้กล่าวถึงที่มาว่า

ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยมีเป้าหมาย

 • มุ่งมั่นต่อสู้เพื่อ ปชต.พร้อมจับมือกับทุกฝ่าย เดินหน้าแก้ไข รธน.
 • มุ่งมั่นแก้ไขวิกฤติ ศก. ที่เกิดขึ้น ที่ต้องใช้พลังของทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งภายใน-ภายนอกพรรค
 • นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยถ่ายทอด สื่อสารระหว่าง ผู้แทนฯ กับปชช. เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ขอบคุณทุกฝ่ายที่ที่ให้โอกาส ผู้ที่สนับสนุน ที่ช่วยกันปรับองค์กร โดยในการปรับในครั้งนี้จะเป็นการปรับเพื่อผนึกกำลังกันระหว่างความรู้-ประสบการณ์ของรุ่นเก่า + พลัง, ความคิดสร้างสรรค์ ของรุ่นใหม่ เข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันเป้าหมายของพรรคต่อไป

X